Arkadiusz Kołłątaj

Arkadiusz Kołłątaj

Stanowisko: Starszy Konsultant
Arkadiusz Kołłątaj jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Arkadiusz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Florida Levin College of Law. Jest również aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Lista wpisów tego autora

Ustawodawca zamierza zmienić zasady rozliczania samochodów osobowych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, zarówno w odniesieniu do samochodów będących własnością podatnika, czy też wykorzystywanych w oparciu o umowę leasingu, najmu lub inną o podobnym charakterze.


Wydarzenia ostatnich dni ugruntowały pogląd, że do przychodów z zysków kapitałowych należy kwalifikować jedynie środki wygenerowane przez prawa majątkowe nabyte od innego podmiotu.