Anna Sirocka

Anna Sirocka

Stanowisko: Partner
Anna jest partnerem w Dziale Doradztwa w Zakresie Rachunkowości EY i jest związana z firmą od 20 lat. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, ACCA i CIA. Obecnie jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości powołanego przez Ministra Finansów oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przez 6 lat wchodziła w skład Zespołu Ekspertów Technicznych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Ma szerokie doświadczenie w kierowaniu i uczestniczeniu w licznych projektach wdrażania MSSF dla firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, energetycznego, górniczego i telekomunikacyjnego. Współautorka książek - m.in. „International GAAP® 2014. Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards” oraz „International GAAP® 2013. Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards.”

Lista wpisów tego autora

Skrócone sprawozdanie zawierające tylko podstawowe informacje, zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności – to główne zmiany, które przewiduje projekt zmian w ustawie o rachunkowości. Zmiany wynikają z przyjęcia regulacji zawartych w dyrektywie 2013/34, które umożliwiają wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro. Zaliczamy do nich: spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne, które […]