Anna Pławiak

Anna Pławiak

Stanowisko: Menedżer
Anna jest menedżerem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych posiadającym wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu pomocy publicznej przede wszystkim na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych oraz w dalszej obsłudze realizowanych projektów w zakresie ich rozliczania czy kontroli. Anna ukończyła studia na kierunku Nauki Polityczne Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Studia Europejskie i jest absolwentką międzywydziałowego Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość i rewizja finansowa” na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2012 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 11995).

Lista wpisów tego autora

Rok 2018 przynosi przedsiębiorcom nowe szanse na uzyskanie dofinansowania, lecz nie wszyscy będą mogli cieszyć się z tegorocznej puli środków w tym samym stopniu. Bieżący rok rozpoczął się od zmniejszenia się palety dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorstw lokujących inwestycje na terenie woj. mazowieckiego. Firmy na Mazowszu już w ostatnich latach borykały się z wyższym progiem […]


Każdy może wysłać opinię w trwających do 8 marca konsultacjach budżetu unijnego, który będzie realizowany po 2020 r. Do 8 marca 2018 r. trwają konsultacje Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu unijnego. Mają one na celu wskazanie priorytetowych obszarów finansowanych ze środków unijnych. Zebrane opinie zostaną zaprezentowane przez […]


Ruszyły pierwsze konkursy na dofinansowanie unijne działalności B+R. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o co najmniej 4 mld zł. Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), ciągle istnieją szanse na zdobycie dofinansowania na nowe projekty, zwłaszcza związane z działalnością badawczo-rozwojową. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu […]


Liczba aplikacji w konkursie rośnie bliżej daty końcowej naborów, więc wnioski złożone wcześniej są szybciej oceniane. Szybka Ścieżka to dotacje oferowane na prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe w przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ostatnia edycja konkursu pokazała, że wsparcie trafia najszybciej do wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym możliwym terminie. Narodowe Centrum […]