Aneta Błażejewska-Gaczyńska

Aneta Błażejewska-Gaczyńska

Stanowisko: Partner
Aneta Błażejewska-Gaczyńska jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest liderem Zespołu Cen Transferowych. Dołączyła do EY w 1999 r. Posiada 13-letnie doświadczenie doradcze w obszarze cen transferowych: projektowanie i wdrażanie, planowanie i wycena przepływów, kwestie konwersji, strategie obronne, wnioski o uprzednie porozumienia cenowe (APA), dokumentacje cen transferowych oraz postępowania sądowe. Aneta wspomaga klientów m.in. w trakcie kontroli podatkowych oraz sporów dotyczących cen transferowych z władzami podatkowymi, w tworzeniu strategii ochronnych oraz w przypadku odwoływania się od decyzji władz, również do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ma bogate doświadczenie w zakresie sporów na tle wyceny marki oraz uczestnictwo w kontroli strategii wyceny polskich powiązanych dystrybutorów w wielu branżach. Aneta jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest także licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce cen transferowych. Aneta Błażejewska-Gaczyńska zdobyła II miejsce w kategorii "Ceny transferowe" w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej", 2016.

Lista wpisów tego autora

Posłowie chcą, by podmioty posiadające decyzję o APA nie były objęte ograniczeniem do 5% EBITDA w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wybrane usługi niematerialne. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpatrywali dziś projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który ma wejść w życie w 2018 r. Posłowie zgłosili poprawkę umożliwiającą […]


12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości […]


Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów (CbCR) oraz sposobu jej wypełniania. Projekt ma charakter w głównej mierze doprecyzowujący w stosunku do poprzedniego projektu z 24 października 2016 roku. Główne zmiany obejmują: dodanie informacji […]


20 marca br. Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, rozszerzającą obowiązki dla polskich spółek zależnych w zakresie raportu Country-by-Country-Reporting (CbCR). Zgodnie z projektem ustawy, na polskie spółki zależne zostaną nałożone dwa nowe, dodatkowe obowiązki: Obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej informacji o grupie podmiotów (raport CbCR) w określonych warunkach Obowiązek poinformowania […]


Właśnie weszła w życie część wymogów dla firm zagranicznych dotyczących delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Podobne obowiązki mogą mieć firmy krajowe wysyłające swoich pracowników do krajów UE, co jest wynikiem dyrektywy unijnej. Te przepisy to ujednolicanie standardów na wspólnym rynku pracy, jednak mobilność zasobów ludzkich w firmach międzynarodowych nabiera coraz większego znaczenia […]


Ministerstwo Finansów ogłosiło wyniki kontroli skarbowych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2016 roku. Widać wyraźny wzrost ich skuteczności. Łączna wartość wpłat do budżetu oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była aż o 71,3 proc. większa niż w I półr. 2015 r. Obecnie urzędnicy kładą większy nacisk na lepszą […]