Alicja Szumiec-Jurasińska

Alicja Szumiec-Jurasińska

Stanowisko: Starszy Konsultant
Alicja jest doświadczonym konsultantem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania publicznego na projekty w obszarze badań i rozwoju, produkcyjne, uzyskiwania decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz wdrażaniu Ulgi B+R . Alicja jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka regionalna. Obecnie jest doktorantką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista wpisów tego autora

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny już w tym roku nabór w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Tym razem budżet przeznaczony do rozdystrybuowania to aż  1 100 mln PLN. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, realizujący projekty poza województwem mazowieckim.


Po raz kolejny pojawiła się szansa na dofinansowanie inwestycji w zakresie utworzenia lub rozwoju centrum B+R w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór będzie trwał od 26 września do 14 października 2019 r., a do rozdysponowania będzie aż 350 mln PLN.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy dla przedsiębiorców w ramach popularnego działania tzw.  „Szybkiej Ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Tym razem jednak konkursy zostały dedykowane dla konkretnych obszarów tematycznych tj.: tworzyw sztucznych, oraz technologii kosmicznych.


Każdy może wysłać opinię w trwających do 8 marca konsultacjach budżetu unijnego, który będzie realizowany po 2020 r. Do 8 marca 2018 r. trwają konsultacje Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu unijnego. Mają one na celu wskazanie priorytetowych obszarów finansowanych ze środków unijnych. Zebrane opinie zostaną zaprezentowane przez […]