Aleksandra Sikora-Stępień

Aleksandra Sikora-Stępień

Stanowisko: Radca prawny
Aleksandra jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i starszym prawnikiem w kancelarii EY Law. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Wspiera klientów w reorganizacjach grup kapitałowych poprzez łączenia, podziały i przekształcenia spółek handlowych, w tym łączenia transgraniczne. Zajmuje się również transakcjami fuzji i przejęć, w tym prowadzeniem audytów prawnych. Aleksandra doradza klientom rozpoczynającym i kończącym działalność w Polsce. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie świadczenia bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie. W 2014 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła również podyplomowe studia Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową.

Lista wpisów tego autora

Sygnalizowane w artykule z 6 kwietnia 2020 r. dla Rzeczpospolitej zmiany w zakresie zawieszenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spowodowanej COVID-19 stały się faktem. Ostatecznie przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. nie przewidują przedłużenia 30-sto dniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale stanowią, że…


Tarcza antykryzysowa oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze przewidują kilka istotnych zmian regulacyjnych dla spółek giełdowych. Większość z nich stanowi odzwierciedlenie postulatów Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionych w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych (PIN) na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego.


Czy prosta spółka akcyjna gwarantuje więc inwestorom wystarczający poziom swobody w zarządzaniu kapitałem? Patrząc na brzmienie przepisów wydaje się, że tak – na tyle, by już dziś rozważyć dokonanie przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, zwłaszcza, że od 1 marca 2020 r. procedura przekształceniowa również ulega uproszczeniu.


Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku (P 45/12) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równego traktowania. Powołane przepisy przewidują uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE), będących podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego po nadaniu im […]