Aleksandra Sikora-Stępień

Aleksandra Sikora-Stępień

Stanowisko: Radca prawny
Aleksandra Sikora-Stępień jest radcą prawnym w kancelarii EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie. Od 2014 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując od 2009 roku z krakowskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Lista wpisów tego autora

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku (P 45/12) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równego traktowania. Powołane przepisy przewidują uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE), będących podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego po nadaniu im […]