Aleksandra Rutkowska

Aleksandra Rutkowska

Stanowisko: Associate Partner
Aleksandra Rutkowska zajmuje stanowisko Associate Partnera w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 roku, w EY od 2010 roku. Aleksandra jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W ramach swojego doświadczenia zawodowego Aleksandra reprezentuje podatników w sporach z władzami podatkowymi – w czasie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Aleksandra posiada szeroką wiedzę w obszarze prawa podatkowego Unii Europejskiej zdobytą w czasie pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie wielokrotnie występowała jako pełnomocnik RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (głównie w sprawach podatkowych, m.in. C-502/07 K-1, C-441/08 Elektrownia Pątnów, C-475/07 Komisja Europejska v. RP, C-222/09 Kronospan Mielec, C-49/09 Komisja Europejska v. RP, C-228/09 Komisja Europejska v. RP oraz incydentalnie w sprawach dot. znaków towarowych - C-487/07 L’Oréal, C-558/08 Portakabin et Portakabin, C-324/09 L’Oréal). Aleksandra posiada także doświadczenie w doradzaniu klientom w obszarze zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak też po stronie wykonawców. Wielokrotnie reprezentowała klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Aleksandra jest absolwentką prawa na Uniwersytecie w Białymstoku (2004 r.). Jest autorką publikacji w prasie i magazynach branżowych. Aleksandra Rutkowska zdobyła II miejsce w kategorii "Akcyza" w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej", 2016.

Lista wpisów tego autora

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE zakończyło prawie 6-letni spór dotyczący zasady neutralności podatkowej VAT. W związku z artykułem 168 i art. 169 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził stanowisko prezentowane od początku sporu przez skarżąca Spółkę z siedzibą na Słowacji, że jej oddział, który został zarejestrowany w Polsce […]


Od kilkunastu lat sprzedawcy olejów opałowych borykają się ze skutkami obowiązku odbierania od nabywców oświadczeń o przeznaczeniu olejów opałowych do celów zastosowania obniżonej stawki akcyzy, a zwłaszcza z wiążącym się z tym obowiązkiem ryzykiem obciążenia ich koniecznością zapłaty akcyzy według stawki właściwej dla oleju napędowego w przypadku podania przez nabywcę – będącego zwykle w takich […]


Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów prawa pracy, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzględniać i obejmować – wyjaśnił NSA (wyrok o sygn. akt II FSK 27/12). Sąd przypomniał, że na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów […]


Od lat ogromną ciekawość podatników budzą plany kontroli opracowywane przez Ministerstwo Finansów dla organów kontroli skarbowej. Wraz z koncentracją na wybranych obszarach ryzyka rośnie skuteczność przeprowadzanych przez nie kontroli. Tym tropem idą także organy celne, które ustalają strategiczne cele kontroli i koncentrują się na tych obszarach, które mogą przynieść największe przychody Skarbowi Państwa. Na stronach […]


Złożenia wniosku o interpretację indywidualną prawa podatkowego mieści się w granicach zwykłego zarządu. Do złożenia wniosku o interpretację wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne. Nie jest konieczne posługiwanie się pełnomocnictwem rodzajowym w tym zakresie. Nie trzeba też składać odrębnego pełnomocnictwa, jeśli umocowanie pełnomocnika do złożenia wniosku o interpretację wynika z wewnętrznych przepisów organizacyjnych przedsiębiorstwa, które można zweryfikować […]