Aleksandra Pabiańska

Aleksandra Pabiańska

Stanowisko: Menedżer
Aleksandra jest menedżerem z Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

19 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wdrożenie dodatkowych mechanizmów wsparcia gospodarki w związku z postępującą na całym kontynencie epidemią COVID-19. Nowe regulacje nakierowane są na zwiększenie zakresu i wartości wsparcia firm dopuszczalnego w ramach pomocy publicznej, a nakierowane są przede wszystkim na utrzymanie płynności działalności gospodarczej wszystkich rodzajów […]


W związku z obecną sytuacją Instytucje Pośredniczące zdecydowały o wydłużeniu niektórych konkursów, których nabór miał zakończyć się w najbliższym czasie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uwzględniając problem, który przedsiębiorcy mogą mieć w związku z przygotowaniem i złożeniem wniosków, zdecydowało o wydłużeniu naboru wniosków.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” dedykowanego dla przedsiębiorstw oraz konsorcjów realizujących projekty B+R również na terenie województwa mazowieckiego. Pierwsza edycja konkursu cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Choć konkurs trwał jedynie miesiąc, blisko 200 przedsiębiorstw złożyło wnioski o dofinansowanie. Należy przypomnieć, że do tej pory możliwość sfinansowania projektów B+R w […]


Po raz kolejny pojawiła się szansa na dofinansowanie inwestycji w zakresie utworzenia lub rozwoju centrum B+R w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór będzie trwał od 26 września do 14 października 2019 r., a do rozdysponowania będzie aż 350 mln PLN.