Aleksandra Owczarek

Aleksandra Owczarek

Stanowisko: Starszy Konsultant
Starszy Konsultant w Zespole Business Tax Advisory oraz Zespole Doradztwa dla Sektora Finansowego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

MF opublikował szereg odpowiedzi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w zakresie MDR, m.in. sposób postępowania w przypadku, gdy złożona informacja zawiera braki lub błędy, nieotrzymanie NSP w terminie 7 dni, gdzie będzie udostępniona lista schematów podatkowych czy jak zachować się w przypadku braku terminowego raportowania.


Dyrektor KIS potwierdził, że wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia zawieranych z ubezpieczającymi (przedsiębiorcami) nie podlegają sankcjom w podatku dochodowym wynikającym z nowych regulacji VAT dotyczących tzw. „białej listy” podatników.