Aleksander Sipior

Aleksander Sipior

Stanowisko: Starszy Konsultant
Aleksander jest starszym konsultantem w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją w zakresie prawa gospodarczego prywatnego. Do EY dołączył w 2015 roku i zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawnymi i podatkowymi prowadzenia działalności innowacyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla inwestycji bezpośrednich (SSE, Wieloletni Program Wsparcia) oraz w dziedzinie prawa pomocy publicznej na poziomie krajowym i europejskim. Zajmuje się także zagadnieniami cen transferowych, w tym strukturyzacji rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Lista wpisów tego autora

Jeśli rząd zrealizuje plany, Polska będzie miała jedną z najniższych w UE stawek od dochodów z komercjalizowanych innowacji. Innovation Box, bo tak właśnie ma nazywać się nowa ulga dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, to instrument w Europie już znany (najczęściej pod nazwą patent box). Niebawem ma on znaleźć miejsce również w polskim systemie podatku dochodowego. […]


Obowiązujące od początku roku przepisy umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania odpisu amortyzacyjnego od prac rozwojowych stanowiących wartości niematerialne i prawne. Zarówno ustawa o CIT, jak i o PIT przewiduje kilka metod rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na prowadzenie prac rozwojowych, pozostawiając w tym zakresie swobodę wyboru podatnikowi. Obowiązująca od 2016 r. ulga B+R w podatku […]


Przez dziewięć lat jedynie 40 przedsiębiorców zdecydowało się na pozyskanie statusu Centra Badawczo-Rozwojowego (CBR). Ustawa o B+R daje szansę na nowe otwarcie w CBR. Status CBR miał być dla przedsiębiorców formą zachęty do zwiększania nakładów na badania i rozwój. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, przedsiębiorcy […]


Zmiany legislacyjne mogą sprawić, że przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień w CIT na podstawie zezwolenia SSE będą traktowani inaczej niż ci, którzy zdecydują się wystąpić o nową decyzję o wsparciu. Posłowie poparli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy wprowadzającej kolejne zmiany w uldze na działalność B+R. Czy, zgodnie z tytułem nadanym temu aktowi prawnemu, znowelizowane przepisy […]