Agnieszka Wesół

Agnieszka Wesół

Stanowisko: Konsultant
Agnieszka jest praktykantem w Zespole Doradztwa Regulacyjnego EY. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość, gdzie realizuje ścieżkę doradztwa podatkowego. Do kręgu jej zainteresowań należą m.in. podatki pośrednie oraz prawo celne. Posiada również uprawnienia agenta celnego.

Lista wpisów tego autora

Wyrok NSA to dobry sygnał dla przedsiębiorców realizujących dostawy w systemie ciągłym. Może doprowadzić do uproszczenia ich rozliczeń na gruncie podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdza, że dostawy ciągłe to także powtarzające się dostawy odrębne. W wydanym 12 lipca 2017 r. wyroku (sygn. I FSK 1714/15) NSA stwierdził, iż należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych […]