Agnieszka Skręt-Bednarz

Agnieszka Skręt-Bednarz

Stanowisko: Menedżer
Agnieszka jest Menedżerem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY w biurze w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej, w tym w kwestiach z pogranicza regulacji podatkowych. Prowadzone przez Agnieszkę projekty obejmują wsparcie inwestorów w identyfikacji źródeł dofinansowania ze środków publicznych, pomoc na etapie ubiegania się o pomoc publiczną oraz doradztwo w zakresie rozliczania dofinansowanych projektów. Ponadto specjalizuje się w kwestiach dotyczących zwolnień udzielanych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, a jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje wsparcie klientów na etapie przygotowywanie ofert na rokowania w celu uzyskania zezwoleń, doradztwo na etapie prowadzenia działalności oraz przeglądy podatkowe w podmiotach działających w strefach. Jest jednym z głównych współautorów książki „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych” wydawnictwa WoltersKluwer. Agnieszka jest absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, była stypendystką programu Sokrates Erasmus na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech.

Lista wpisów tego autora

Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.


Przepisy o uldze B+R wciąż budzą praktyczne wątpliwości, np. w zakresie tego, jak należy rejestrować czas pracy poświęcony na działania B+R oraz czy możliwe jest skorzystanie z ulgi B+R w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE. Poniżej publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na te i inne pytania.


Jakie wymagania formalne należy spełnić, by korzystać z Innovation Box? Czy prawa, dla których będzie przysługiwać preferencyjne opodatkowanie muszą być zarejestrowane? Czy będzie możliwe łączenie ulgi B+R i Innovation Box? Na te i inne pytania odpowiedzieli eksperci EY.


Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.