Agnieszka Skręt-Bednarz

Agnieszka Skręt-Bednarz

Stanowisko: Menedżer
Agnieszka jest Menedżerem w Dziale Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY w biurze w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej, w tym w kwestiach z pogranicza regulacji podatkowych. Prowadzone przez Agnieszkę projekty obejmują wsparcie inwestorów w identyfikacji źródeł dofinansowania ze środków publicznych, pomoc na etapie ubiegania się o pomoc publiczną oraz doradztwo w zakresie rozliczania dofinansowanych projektów. Ponadto specjalizuje się w kwestiach dotyczących zwolnień udzielanych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, a jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje wsparcie klientów na etapie przygotowywanie ofert na rokowania w celu uzyskania zezwoleń, doradztwo na etapie prowadzenia działalności oraz przeglądy podatkowe w podmiotach działających w strefach. Jest jednym z głównych współautorów książki „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych” wydawnictwa WoltersKluwer. Agnieszka jest absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, była stypendystką programu Sokrates Erasmus na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech.

Lista wpisów tego autora

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 uwaga przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu minimalnej ciągłości działalności oraz płynności finansowej. W efekcie objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych […]


9 marca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych inwestycji (Objaśnienia). Z założenia są one odpowiedzią na brak jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w tym zakresie.


W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.


Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło […]