Agnieszka Mierska

Agnieszka Mierska

Stanowisko: Starszy Konsultant
Agnieszka jest Starszym Konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Współpracę z EY rozpoczęła w 2014 r., a wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej. Agnieszka posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia klientów w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych i kontrolnych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się również projektami mającymi na celu ograniczenie odpowiedzialności karnej skarbowej, a także doradza zagranicznym funduszom inwestycyjnym w odzyskiwaniu nadpłaconego w Polsce podatku u źródła. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dodatkowo na tym uniwersytecie ukończyła studia podyplomowe: Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka.

Lista wpisów tego autora