APA – remedium na limit usług niematerialnych?

Posłowie chcą, by podmioty posiadające decyzję o APA nie były objęte ograniczeniem do 5% EBITDA w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wybrane usługi niematerialne.

Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpatrywali dziś projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który ma wejść w życie w 2018 r. Posłowie zgłosili poprawkę umożliwiającą wprowadzenie Advanced Pricing Agreement (APA), dokumentu umożliwiającego ustalenie rynkowego poziomu cen transferowych pomiędzy podatnikiem a Ministerstwem Finansów. Poprawka zakłada, że podmioty posiadające decyzję o APA nie będą objęte ograniczeniem (do 5% EBITDA) w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wybrane usługi niematerialne. Wprowadzenie takiego zapisu będzie pozytywną wiadomością dla podatników, którzy będą mogli zapobiec utracie odliczalności istotnych kwot.

Z drugiej strony, otrzymanie APA to proces kosztowny i dość skomplikowany. W praktyce proces taki powinien obejmować tez skoordynowanie działań w Polsce z działaniami na poziomie Grupy (poziomy cen ustalone z polskim Ministerstwem powinny być spójne z polityką grupową w tym zakresie). Ponieważ procesy te są czasochłonne, warto szybko rozpocząć dyskusję na temat zmian, aby mieć możliwość podjęcia właściwej decyzji kiedy będzie już znany ostateczny kształt nowych przepisów. Poza potencjalnymi ograniczeniami czasowymi wynikającymi z samej ustawy, może się okazać, że obecne zasoby kadrowe Ministerstwa nie będą w stanie zająć się wszystkimi procedurami jednocześnie. Niewątpliwie ewentualna zmiana przełoży się bowiem na liczbę wniosków wpływających do Ministerstwa.

EY posiada bogate doświadczenie w tym procesie i bazując na nim możemy Państwu pomóc w podjęciu decyzji jak odpowiednio zaadresować proponowane zmiany.

Współpraca przy pisaniu tekstu: Justyna Joźwiak, Hubert Godusławski


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>