Akcyza i cło – przegląd projektowanych zmian

Projekt

Etap

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy dotyczy redukcji administracyjnego obciążenia rachunków za energię elektryczną poprzez obniżenie podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej płaconej przez odbiorców w gospodarstwie domowym.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

 Dz.U. z 2018 r. poz. 2538
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Projekt wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy poborów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2511
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt dotyczy regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Data wejścia w życie: 31 grudnia 2018 r.

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2404
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Projekt wprowadza rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść ustawy

Dz.U. poz. 2247
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Projekt zakłada, że obrót olejami opałowymi w całości będzie podlegać monitorowaniu w ramach elektronicznego systemu przetwarzającego dane o przewozie towarów, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu. Podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy olejów opałowych podlegać będą obowiązkowi rejestracyjnemu. Nowelizacja przewiduje także rezygnację z obowiązku pobierania przez sprzedawcę oleju opałowego papierowych oświadczeń, zastępując go elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Data wejścia w życie: 1 marca 2019 r. 

Treść projektu

Projekt w konsultacjach publicznych
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

Projekt przewiduje wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia. Zmiana ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi.

Data wejścia w życie: nowelizacja miała wejść w życie 1 czerwca 2018 r. 

Treść projektu

Projekt w konsultacjach publicznych

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>