Nowe prawo wodne: szykują się podwyżki opłat za wodę

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak Radca prawny
kontakt

Nowe prawo wodne zakłada znaczące podwyżki opłat za wodę dla wszystkich branż korzystających z wody. Wpłynie to negatywnie na ceny produktów spożywczych, napojów, ryb oraz energii elektrycznej.

Na początku roku weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami, korzystanie z zasobów wodnych i zagadnienia związane z własnością wód oraz gruntów pokrytych wodami. Ma stanowić warunek korzystania ze środków pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ustawa zmienia system zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych jednym podmiotem – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Poza daleko idącą zmianą architektury sektora, ustawa przewiduje także znaczące podwyższenie opłat za wodę i opłat podwyższonych. Niewątpliwie, nowe opłaty obciążą wszystkich korzystających z wody, w tym także przedsiębiorstwa z branż, które dotychczas były z opłat zwolnione, co wpłynie negatywnie chociażby na ceny produktów spożywczych (z uwagi na objęcie opłatami, z określonymi wyjątkami, branży rolnej), napojów, ryb oraz energii elektrycznej (korzystanie z wody stosowanej w obiegach chłodzących dotychczas nie podlegało opłatom).

Ustawodawca nie przychylił się do postulatów ujednolicenia, wzorem chociażby sektora węgierskiego, wysokości opłat taryfowych w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Wprowadzone zostały jednak stawki maksymalne, co zdecydowanie może przełożyć się na sytuację podmiotów aktywnych w tym sektorze.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Z kolei z dniem 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie przepisy, które określają górne jednostkowe stawki opłat za określone usługi wodne.

Z wejściem w życie ustawy wiążą się także konsekwencje z punktu widzenia inwestycji budowlanych. Tracą ważność wszystkie decyzje o warunkach zabudowy wydane dla nieruchomości położonych na terenach powodziowych lub w odległości mniejszej niż 50 m od wałów przeciwpowodziowych. Nowe przepisy wywołują wątpliwości w zakresie tego, czy Skarbowi Państwa będzie przysługiwało prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości z basenem, oczkiem wodnym lub innym podobnym zbiornikiem wodnym.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>