Przekazanie informacji dotyczącej składki wypadkowej do końca stycznia

Grzegorz Piliszek
Grzegorz Piliszek Menedżer, Adwokat
kontakt

31 stycznia mija termin wysłania przez przedsiębiorców informacji ZUS IWA za ubiegły rok. Podane dane będą miały wpływ na wysokość płaconej od kwietnia składki wypadkowej.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nakłada na przedsiębiorców obowiązek złożenia do 31 stycznia informacji ZUS IWA za ubiegły rok.

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek z tytułu ubezpieczenia wypadkowego nieprzerwanie przez cały ubiegły rok (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.) plus dodatkowo przez przynajmniej jeden dzień w styczniu bieżącego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników,
  • byli wpisani do rejestru REGON na dzień 31 grudnia 2017 r.

W informacji ZUS IWA należy podać:

  • rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w ubiegłym roku,
  • liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
  • liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Przekazane dane posłużą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do ustalenia stopnia zagrożenia wypadkiem w środowisku pracy zgłaszającego i w konsekwencji do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą przedsiębiorca będzie opłacał od 1 kwietnia 2018 r. do końca marca 2019 r. (składka w całości finansowana jest przez pracodawcę).

Przypominamy, że w oparciu o analizę danych zawartych na poziomie deklaracji ZUS IWA można przeprowadzić wstępną analizę możliwości uzyskania oszczędności przy wyliczeniu prawidłowej wysokości składki wypadkowej. Z danych EY wynika, że w przypadku wielu przedsiębiorców występują rozbieżności pomiędzy przekazywaną dokumentacją a stanem faktycznym. Przypominamy, że przedsiębiorcy ci mogą odzyskać nadpłacone składki.

Czytaj więcej o możliwości odzyskania nadpłaconej składki wypadkowej

Przeczytaj raport EY „Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa”

Pobierz raport

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>