Wysokość cła należnego z tytułu importu towarów na terytorium Unii Europejskiej uzależniona jest zasadniczo od stawki celnej wynikającej z taryfy celnej oraz wartości celnej. Jakiekolwiek nieprawidłowości w ustalaniu przedmiotowych elementów kalkulacji cła, mogą prowadzić zarówno do zawyżenia, jak i zaniżenia należności celnych.