Czy „prawo” i „innowacje” pozostają we wzajemnej sprzeczności? Czy prawo, jak twierdzi wielu, hamuje rozwój nowych technologii? Czy przeciwnie, może wspierać innowacyjność w biznesie? Jak regulować nowoczesne technologie, aby nie stwarzać barier prawnych dla ich rozwoju? Czy należy w każdym wypadku tworzyć nowe regulacje prawne w odpowiedzi na pojawiające się nowe rozwiązania techniczne? Czy lepiej zapewnić elastyczne prawo, które poprzez jego odpowiednią wykładnię będzie można stosować także do rozwiązań, których jeszcze nie znamy?


W dniu dzisiejszym (25 czerwca) weszło w życie rozporządzenie zgodnie z którym obowiązek poboru WHT według ustawowych stawek 19% lub 20%, niezależnie od ulg dostępnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowej implementacji dyrektyw Unii Europejskiej (PSD / IRD), zostanie ponownie odroczony o pół roku – czyli do końca grudnia 2020 r.


4 czerwca 2020 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidujące możliwość odliczenia akcyzy od piw po terminie przydatności do spożycia. To nie jedyne informacje dla branży piwowarskiej – w niedawno wydanej interpretacji, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zlecenie rozlewu piwa zagranicznym browarom nie zwiększa rocznego limitu 200 tys. hektolitrów uprawniającego do 50% ulgi w podatku akcyzowym.


Członek zarządu spółki, w sytuacji gdy oprócz pełnienia swojego stanowiska w spółce na podstawie powołania, doradza jej na podstawie umowy o usługi doradcze, może rozliczać dochody z tego tytułu podatkiem dochodowym w ramach własnej działalności gospodarczej – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2020 r. (0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK).