Dotacja otrzymana przez gminę w związku z organizacją lokalnego transportu zbiorowego nie stanowi podstawy opodatkowania VAT. Pogląd taki wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Warszawie w wyroku z 9 marca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 1494/17), orzekając w sprawie ze skargi gminy, realizującej na podstawie stosownych porozumień z innymi gminami z terytorium jednego powiatu […]


Czy ustawa wejdzie w życie, czy dotyczy tylko firm zatrudniających byłych urzędników, jakie procedury firmy powinny wdrożyć na mocy tej ustawy – na te pytania odpowiadają eksperci EY. 7 marca w ramach kampanii „Bezpieczny Podatnik 2018” przeprowadziliśmy webcast „Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców”, omawiający szczegóły planowanych zmian związanych z wprowadzeniem ustawy antykorupcyjnej […]


Niespójność przepisów, warunkujących obowiązek składania ORD-U powoduje wątpliwość interpretacyjne w zakresie informacji, które powinny zostać zaraportowane w tym formularzu. Nowe regulacje Ordynacji Podatkowej przewidują udogodnienie dla podatników, którzy muszą złożyć CIT-TP. Co do zasady są oni zwolnieni z obowiązku złożenia informacji ORD-U. Ordynacja Podatkowa przewiduje jednak jedno wyłączenie zwolnienia. Mianowicie, podatnik składający CIT-TP, zobowiązany jest […]


Teraz projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zajmie się Komisja Gospodarki i Rozwoju. Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły przekazanie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przypominając, w ramach nowego systemu wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT / PIT w związku z […]


Podzielona płatność może wpłynąć na poprawę płynności finansowej firm z sektora usług budowlanych. Począwszy od 1 stycznia 2017 r., podwykonawcy usług budowlanych nie wystawiają faktur z VAT – podatek rozliczany jest przez nabywców w drodze odwróconego obciążenia. Powyższy schemat, choć ukierunkowany na uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie patologiom trawiącym rozliczenia VAT w tym sektorze, nadal […]


Rok 2018 przynosi przedsiębiorcom nowe szanse na uzyskanie dofinansowania, lecz nie wszyscy będą mogli cieszyć się z tegorocznej puli środków w tym samym stopniu. Bieżący rok rozpoczął się od zmniejszenia się palety dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorstw lokujących inwestycje na terenie woj. mazowieckiego. Firmy na Mazowszu już w ostatnich latach borykały się z wyższym progiem […]