Co robić, gdy brak NIP kontrahenta, jak dostosować narzędzia księgowe do generowania JPK, co robić z uproszczeniami i fakturami korygowanymi do zera – to kolejne pytania, przed którymi stoją firmy raportujące dane podatkowe w formule JPK. EY od wielu miesięcy wspiera swoich klientów w wypełnianiu obowiązków JPK m.in. poprzez oferowanie autorskich programów ekspertów EY – […]


Webcast EY: Jednolity Plik Kontrolny a nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców. Jak z sukcesem wdrożyć JPK? Mikroprzedsiębiorstwa zaczną przekazywać dane podatkowe w strukturze JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r., a od 1 lipca 2018 r. również pozostałe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), na żądanie fiskusa. Większe firmy już od ponad roku udostępniają administracji dane podatkowe w […]


Webcast EY: Jednolity Plik Kontrolny – perspektywa 2018. Co czeka duże firmy i jak się do tego przygotować? Wiele firm już od ponad roku udostępnia administracji dane podatkowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pomimo tego czasu, nadal pozostaje wiele pytań i wątpliwości związanych z raportowaniem w formie JPK. Organy podatkowe dokonują weryfikacji otrzymywanych plików JPK z […]


Uproszczenie oceny i możliwość wprowadzenia poprawek do wniosku o dofinansowanie pod kątem każdego kryterium oceny powinno przełożyć się na wzrost liczby projektów rekomendowanych do dofinansowania, ale równocześnie może zwiększyć konkurencję o przyznawane środki. Od dzisiaj (20 listopada br.) przedsiębiorcy mogą składać do Ministerstwa Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektów dot. utworzenia czy rozbudowy centrum B+R w […]


Banki mają otwartą drogę do pobierania opłat za przelewy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, będą też prawdopodobnie decydowały o wysokości oprocentowania konta, na którym będą środki rachunku VAT. Sejm przyjął na posiedzeniu 9 listopada nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą do polskich przepisów mechanizm podzielonej płatności (split payment). Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2018 […]


Senat przyjął ustawę wprowadzającą rozwiązania wspierające rozwój działalności innowacyjnej Na posiedzeniu 15.11.2017 r. Senat przyjął bez poprawek tzw. „dużą ustawę o innowacyjności”, która wprowadza szereg rozwiązań podatkowych i instytucjonalnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Wśród nich znalazły się: zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R […]