Ustawa, która weszła w życie z początkiem roku, ma być podstawą stworzenia elektronicznego monitoringu gospodarki odpadami i powinna ukrócić patologie. To jednak nie koniec zmian legislacyjnych dotyczących sektora. Wraz z początkiem roku weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest między […]


Kluczową rolę w określeniu wysokości obciążeń podatkowych i celnych transakcji gospodarczych odgrywa dziś klasyfikacja statystyczna towarów i usług. Określenie stawki VAT czy stawki celnej towaru wymaga często przeprowadzenia analizy jego składu, budowy czy przeznaczenia według skomplikowanych reguł statystycznych. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webcaście, podczas którego eksperci EY przedstawią najważniejsze zasady określania stawek VAT towarów […]


Jeśli opinię potwierdzi TSUE, organy podatkowe będą miały ograniczoną możliwość zawyżania tego podatku. W świetle opinii Rzecznika Generalnego Yves’a Bota przedstawionej w sprawie C-30/17 (Dyrektor Izby Celnej przeciwko Kompanii Piwowarskiej S.A.) przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym piw smakowych w oparciu o skalę Plato nie należy uwzględniać ekstraktu pochodzącego z substancji smakowych i syropu cukrowego […]


Ruszyły pierwsze konkursy na dofinansowanie unijne działalności B+R. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o co najmniej 4 mld zł. Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), ciągle istnieją szanse na zdobycie dofinansowania na nowe projekty, zwłaszcza związane z działalnością badawczo-rozwojową. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu […]


Bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej, możliwość udzielenia prokury przez system teleinformatyczny CEIDG, czy otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – to najistotniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców w związku z wejściem w życie ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, stanowiącej część Konstytucji Biznesu. Senat rozpoczął właśnie prace […]


STIR i split payment w jednym spali domu… choć to rozwiązania rozłączne, służą realizacji wspólnego celu. Dlatego warto na nie spojrzeć z tej samej perspektywy. Od 13 stycznia br. obowiązuje tak zwana ustawa o STIR, na mocy której organy skarbowe zyskały szerokie kompetencje w zakresie możliwości weryfikacji rozliczeń na rachunkach bankowych podatników. Powyższe wynika przede wszystkim […]