Pod koniec 2019 r. ogłoszono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z Funduszy UE na 2020 r. Do zdobycia jest aż 2,6 mld PLN! Katalog konkursów daje możliwości pozyskania nawet do 80% dotacji – od projektów B+R realizowanych przez duże firmy, przez inwestycje w infrastrukturę B+R, po dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych przez firmy sektora mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP).


Jak wynika z wydawanych w ostatnim czasie wyroków sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA z 20 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3011/17 oraz z 18 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1369/18), zarówno byli, jak i obecni członkowie zarządu spółek kapitałowych coraz częściej zobowiązywani są do uregulowania z własnego majątku zaległości podatkowych spółek, które powstały w czasie sprawowania przez nich swojej funkcji.