Rozbieżności w interpretacjach momentu księgowania rozliczeń kosztów skłoniły ustawodawcę do ujednolicenia daty ich księgowania do celów podatkowych i rachunkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w tej sprawie 4 sierpnia 2017 r. (0114-KDIP2-3.4010.113.2017. 1.KK) na wniosek spółki prowadzącej działalność leasingową. Firma, która wnioskowała o interpretację, ponosiła m.in. koszty prowizji od kredytów na potrzeby sfinansowania […]


Projekt polskich przepisów wdrażających RODO konkretyzuje obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych. Daje furtkę do zbierania danych biometrycznych i ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności drogą elektroniczną. GIODO zastąpi nowy regulator, który będzie miał większy budżet niż jego poprzednik. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych – której celem jest wdrożenie […]


Pomimo sezonu wakacyjnego, lipiec i sierpień były świadkami istotnych wydarzeń dla rynku kredytów hipotecznych. Pierwszym z nich jest wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 2017 r. (sygn. akt II CSK 803/16) stanowiący, że dopuszczalne jest ustalenie kursu spłaty kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich na podstawie przepisów prawa wekslowego. Sąd Najwyższy uznał, że w pewnych przypadkach […]


NCBR obniża próg wejścia, zwiększa skalę podwykonawstwa i dopuszcza konsorcja oraz umożliwia finansowanie prac przedwdrożeniowych. Nabór rozpoczyna się 2 października. Od 2 października br. małe, średnie (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Dotację będzie można uzyskać w […]


Zmiana prawa | Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostkę organizacyjną gminy będzie obarczone znacznie mniejszym ryzykiem niż realizacja tych samych zadań przez powołaną do tego spółkę komunalną. Samorządy muszą wdrożyć rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych, które wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO, do 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy nie określają jasno, […]


Pracodawcy wypłacający świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni stosować kryteria socjalne, uzależniając wypłacone świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych. Takie postępowanie powinno uchronić ich przed oskładkowaniem tych świadczeń. Źródłem wielu sporów pracodawców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pozostaje w dalszym ciągu wyłączenie świadczeń wypłaconych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z podstawy wymiaru składek […]