24 czerwca 2020 r. weszły w życie preferencyjne przepisy dotyczące możliwości wydłużonego korzystania z certyfikatów rezydencji potwierdzających miejsce siedziby zagranicznego podatnika dla celów podatkowych. Przepisy zostały wprowadzone przez tzw. Tarczę 4.0 i na jej podstawie polscy płatnicy podatku u źródła mogą korzystać z wielu uproszczeń.


Transakcje łańcuchowe od lat budzą szereg wątpliwości u polskich podatników. Co więcej, do wątpliwości powstałych na gruncie obowiązujących w Polsce jeszcze do 1 lipca 2020 r. przepisów regulujących klasyfikację tego rodzaju transakcji, doszły nowe komplikacje związane z opóźnionym wprowadzeniem od lipca nowych reguł wynikających z Dyrektywy 2018/1910 (czyli tzw. „quick fixes”).


W dniu 13 lipca 2020 r. rząd Wielkiej Brytanii wydał dokument zatytułowany „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods”, w którym opisano stopniowo wprowadzane obostrzenia co do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską od 1 stycznia 2021 r. a także w kwietniu 2021 r. oraz lipcu 2021 r.


W dniu 13 lipca 2020 r. Rząd Wielkiej Brytanii wydał dokument zatytułowany „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods”, w którym opisano stopniowo wprowadzane obostrzenia co do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Dokument ten adresowany do firm brytyjskich ma także znaczenie dla polskich firm handlujących z brytyjskimi podatnikami w szczególności, jeżeli chodzi o dostawy online towarów o niskiej wartości.


Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowa matryca stawek VAT. Choć miała ona stanowić ułatwienie w stosowaniu stawek VAT i ujednolicić je dla podobnych towarów i usług, możemy już zaobserwować pierwsze doniesienia o wątpliwościach podatników w stosowaniu nowych przepisów. Zobacz jak zmieniły się przepisy i z jakimi problemami najczęściej borykają się podatnicy.