W XI Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” firma doradcza EY została wyróżniona w 4 prestiżowych kategoriach. Precedensowe postanowienie TSUE,  które dopiero po 6 latach zakończyło spór dotyczący zasady neutralności podatkowej – zostało uznane za jedną z najważniejszych wygranych w dziedzinie sporów sądowych w Polsce. Przez wiele lat organy i sądy administracyjne w Polsce nie chciały […]


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma w założeniu minimalizować ryzyko związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Ustawodawca przewidział też szereg zachęt, by przedsiębiorcy stosowali mechanizm podzielonej płatności. Analizując jednak poszczególne zapisy projektu, można dojść do wniosku, że nie wszystkie […]


W czerwcu 2017 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień pracowniczych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wzmocnią ochronę pracowników, bez nakładania dodatkowych obowiązków lub kosztów na pracodawców. Projekt skupia się przede wszystkim na dookreśleniu lub zmianie przepisów związanych […]


Aktualne brzmienie projektu ustawy wprowadzającej split payment wskazuje, że mechanizm ten ma być zasadniczo rozwiązaniem fakultatywnym (w przeciwieństwie do modelu występującego np. we Włoszech, gdzie dla czynności opodatkowanych realizowanych na rzecz podmiotów publicznych jest to instytucja obowiązkowa).    Pamiętać jednak należy o tym, że decyzja o dokonywaniu płatności przy użyciu split payment zależeć będzie wyłącznie […]


Opublikowany 12 maja 2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) zakłada dobrowolność stosowania tego mechanizmu. Celem zachęcenia podatników do korzystania z niego przewidział kilka zachęt. Zgodnie z projektem regulacji to nabywca, a nie sprzedawca, będzie decydował, czy dokona płatności […]


Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) ma w opinii ekspertów przyczynić się do skutecznego ograniczenia zjawiska wyłudzeń podatku VAT, co pomoże w poprawieniu jego ściągalności. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne, a decyzja o wejściu w system ma leżeć po stronie nabywcy. Rozdzielenie płatności skutkuje ulokowaniem części środków na dedykowanym rachunku VAT i w […]