W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 uwaga przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu minimalnej ciągłości działalności oraz płynności finansowej. W efekcie objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych […]


Trwająca epidemia sprawia, że wiele urzędów ograniczyło przyjmowanie, bądź całkowicie zamknęło osobistą obsługę klientów z zewnątrz. Podobnie sytuacja wygląda w wydziałach urzędów wojewódzkich w Polsce, zajmujących się obsługą spraw dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców. W przypadku spraw dotyczących zezwoleń na pobyt, urzędy nie mają narzędzi do przyjmowania spraw przez internet. Co to w rzeczywistości oznacza?


Z każdym dniem poznajemy więcej szczegółów na temat Tarczy Antykryzysowej. W ten weekend światło dzienne ujrzał pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad projektem ustawy nadal trwają i mają zostać zakończone już w tym tygodniu. Już teraz możemy jednak przedstawić jego główne założenia.


19 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wdrożenie dodatkowych mechanizmów wsparcia gospodarki w związku z postępującą na całym kontynencie epidemią COVID-19. Nowe regulacje nakierowane są na zwiększenie zakresu i wartości wsparcia firm dopuszczalnego w ramach pomocy publicznej, a nakierowane są przede wszystkim na utrzymanie płynności działalności gospodarczej wszystkich rodzajów […]


Ministerstwo sprawiedliwości zapowiedziało podjęcie szeregu działań legislacyjnych związanych z walką ze skutkami Covid-19 w Polsce. Proponowane przez ministerstwo zmiany w ramach Tarczy Antykryzysowej skupiają się głównie na kwestiach proceduralnych, zmianach w przepisach karnych i zmianach w kodeksie spółek handlowych. Przewidują one m.in. …