Ustawodawcy nie udało się stworzyć przepisu, który byłby dla podatników jasny i prosty w stosowaniu. Branża deweloperska jest jedną z grup podatników, która może mieć problemy z jego stosowaniem. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. […]


Zapraszamy na spotkanie poświęcone obowiązkom członków Zarządu w świetle wybranych przepisów CIT oraz Ordynacji podatkowej. W trakcie spotkania przybliżymy Państwu obecnie obowiązujące regulacje dotyczące składanych przez członków Zarządu oświadczeń z zakresu MDR, podatku u źródła oraz przepisów o cenach transferowych. W tym zakresie przedstawimy również praktyczne kwestie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków oraz minimalizowaniem ryzyka […]


Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów online, podczas których eksperci EY opowiedzą o kluczowych zmianach w zakresie cen transferowych, o których należy pamiętać przed zamknięciem sprawozdania rocznego CIT-8, które tuż przed nami. Przed podatnikami kolejny rok istotnych zmian w przepisach o cenach transferowych, tym razem nie tylko w kwestii dokumentacji. W życie weszło szereg […]


Przyjęta w dniu 19 lipca 2019 r. Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych przewiduje możliwość zwrotu części kosztów pośrednich emisji CO2, przenoszonych na odbiorców energii elektrycznej. W ramach systemu rekompensat sektorowych, wiele firm z branż energochłonnych ma możliwość uzyskania corocznego, liczonego w milionach złotych, zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych przez nie kosztów pośrednich […]


W erze rosnących kosztów pracy i zmieniających się preferencji kandydatów, dominująca dotychczas forma zatrudnienia na umowę o pracę ustępuje coraz częściej bardziej elastycznym formom współpracy, w tym w szczególności B2B (firma-firma). Ten model współpracy niesie ze sobą wiele korzyści w zakresie podatków i składek na ZUS i, co istotne – jest to rozwiązanie legalne i zgodne z przepisami prawa. Okazuje się jednak, że wiele firm, które zdecydowały się je wdrożyć zrobiły to nieprawidłowo, co oznacza, że w przypadku kontroli najpewniej stosunek B2B zostałby zakwalifikowany jako spełniający przesłanki stosunku pracy. Dlatego niejednokrotnie dyrektorzy HR i CFO zadają sobie pytanie; „Czy warto wdrażać B2B?” albo „Czy zastosowany w ich firmach model współpracy naraża ich na ryzyko dodatkowych sankcji?”


Usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Nie można ich bowiem uznać za świadczenia podobne do umów gwarancji i poręczeń – orzekł w dniu 22 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyrok ten może być niezwykle ważny dla przedsiębiorców, […]