Zwalczanie korupcji według GRECO

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Grupa Państwa Przeciwko Korupcji zaleca państwom członkowskim pewne standardy, które zdaniem organizacji pomagają zwalczać korupcję. Niedawno pisaliśmy o rekomendacjach GRECO mających pomóc w zapobieganiu korupcji. Choć jedno z drugim jest ściśle powiązane dzisiaj bardziej o zwalczaniu korupcji.

Wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny. Sędziowie mają podejmować decyzje niezależnie, bezstronnie, bez nacisków, wpływów i zagrożeń. Aby to osiągnąć niezbędna jest niezależność wymiaru sprawiedliwości jako instytucji. A do tego potrzeba między innymi: niezależności administracyjnej i finansowej. Aby to było możliwe sądownictwo musi mieć zapewnione odpowiednie środki finansowe do działania. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości powinni brać udział w ustalaniu tego budżetu – zaleca GRECO. Organizacja zaznacza też, że ponad połowa rady sądowniczej powinna się składać z sędziów wybranych przez innych sędziów.

Aby sędzia czuł się naprawdę niezależny decyzje o jego awansie powinny być podejmowane niezależnie od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Musza być ściśle określone kryteria odwoływania sędziów ze stanowisk. Sądy wyższej instancji nie mogą udzielać instrukcji sądom niższej instancji – zaleca GRECO.

Ponadto GRECO stwierdza, że skuteczność wymiaru sprawiedliwości jest mierzalna. Jednym z kryteriów są rozprawy sądowe odbywające się w rozsądnym terminie. Organizacja uważa, że skuteczność wymiaru sprawiedliwości powinna być kontrolowana przez odpowiednie procedury. Ściganie niektórych przypadków przestępstw powinno być według GRECO uznaniowe a drobne wykroczenia w ogóle nie powinny trafiać do sądów.

GRECO przyjęło też rekomendacje ograniczające patologie przy tworzeniu prawa. Podkreśla tu konieczność przejrzystości relacji parlamentarzystów z lobbystami. Ściśle określone powinny być zasady etyczne dotyczące m.in.: przyjmowania prezentów, łączenia stanowisk, unikania konfliktu interesów. Oświadczenia majątkowe powinny obejmować członków rodziny. GRECO zaleca też by postępowania dyscyplinarne wobec sędziów czy parlamentarzystów kończyły się przed upływem okresu przedawnienia. W tym celu rekomenduje ewentualne wydłużenie tych okresów.

Nie wystarczy dobre stanowienie prawa. Trzeba je jeszcze skutecznie egzekwować. Procedury wykonawcze powinny być proste, jednoznaczne i szybkie a jednocześnie sprawiedliwe i proporcjonalne. Powinna być zachowana równowaga między roszczeniami powoda a prawami pozwanego. Orzeczenia powinny być też wykonywane w rozsądnym czasie – zaleca GRECO.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>