Zmasowane kontrole PIP w sprawie minimalnej stawki godzinowej

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

PIP prowadzi zmasowane kontrole przestrzegania minimalnej płacy przez przedsiębiorców. Do końca 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy ma skontrolować ponad 20 tysięcy firm.

Od początku roku weszły w życie przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 złotych dla umów zleceń. Stawka ta będzie waloryzowana tak jak płaca minimalna.

Przepisy są zupełnie nowe i dlatego MRPiPS wraz z ZUS i PIP zapowiadają wydanie informatora o prawie ustanawiającym minimalną stawkę godzinową. Ma on być pomocny dla pracowników i pracodawców.

Minister rodziny pracy i polityki społecznej skierowała też pytanie do wszystkich ministrów czy podległe im resorty stosują minimalną stawkę godzinową w przypadku zewnętrznych podmiotów. Jest to o tyle istotne, że w budżetach ministerstw nie przewidziano pieniędzy na ten cel.

Do MRPiPS docierają sygnały o omijaniu przez niektórych pracodawców przepisów o płacy minimalnej. Od początku roku PIP przeprowadziła ponad 220 kontroli dotyczących minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej. Dostała też około 300 sygnałów o nieprawidłowościach od NZZ Solidarność. Związek wraz z inspekcją prowadzi akcję „13 zł… i nie kombinuj”. Jej celem jest zgłaszanie do PIP nadużyć związanych z minimalna stawką godzinową. Inspektorzy nie ujawniają w czasie kontroli, czy jest ona następstwem zgłoszenia nieprawidłowości, czy to rutynowe działanie.

Do końca roku PIP planuje przeprowadzenie, co najmniej 20 tysięcy kontroli w przedsiębiorstwach. Jak zapewnia główny inspektor pracy Roman Giedrojć w razie stwierdzenia nieprawidłowości w czasie pierwszej kontroli inspektorzy nie nakładają kar. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dopiero następna kontrola miesiąc później może skończyć się mandatem. Może on wynieść tysiąc do dwóch tysięcy złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu kara może osiągnąć nawet 30 tysięcy złotych.

Jak zapewnił szef PIP 80 procent kontrolowanych przedsiębiorstw przestrzega przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>