Zamrażanie konta według brytyjskiej ustawy Criminal Finances Act

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie Criminal Finances Act (ustawy o przepływach środków pochodzących ze źródeł przestępczych). Brytyjska ustawa ma na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej i finansowania terroryzmu. Niedawno uchwalone prawo przewiduje mocne narzędzia przeciwko przestępczości gospodarczej.

Jednym z narządzi przewidzianym przez omawiane prawo jest zlecenie zamrożenia konta. Od początku działania ustawy do kwietnia 2019 roku wydano 670 takich zleceń – informuje FCPA Blog.

Ustawa pozwala na zamrożenie konta w banku z siedzibą w Wielkiej Brytanii na okres do dwóch lat. Zapobiega to wypłacie pieniędzy z konta. O zamrożenie mogą wystąpić organy ścigania jak policja czy Narodowa Agencja Kryminalna, ale nie tylko. Z wnioskami może też występować na przykład Agencja Norm Żywnościowych, władze lokalne, a nawet poczta i londyński transport publiczny.

Co ciekawe, aby zamrozić konto nie trzeba udowadniać ani nawet podejrzewać właściciela konta o przestępstwo. Upoważniony wnioskodawca musi tylko wykazać uzasadnione podstawy do podejrzenia, że pieniądze zgromadzone na koncie pochodzą z przestępstwa, albo są przeznaczone do wykorzystania niezgodnie z prawem.

Według ustawy Criminal Finances Act wniosek o zamrożenie konta składa się do sądu niższej instancji, gdzie jest on rozpatrywany zgodnie z procedurą cywilną. Jeśli sąd uzna, że istnieje realne zagrożenie wyprowadzenia pieniędzy, postępowanie może się odbyć bez powiadamiania właściciela konta. Sąd przed podjęciem decyzji o zamrożeniu konta ocenia prawdopodobieństwo, z jakim podejrzenia wnioskodawcy są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli podejrzenia potwierdzą się w wyniku przeprowadzonego dochodzenia, do ewentualnego przepadku mienia może dojść na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy polega na tym, że organ egzekucyjny powiadamia właściciela konta o zamiarze dokonania przepadku. Właściciel ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli tego nie zrobi następuje przepadek. Druga metoda polega na zwróceniu się do sądu o postanowienie o przepadku. Ten, w podobnej procedurze jak przy zamrożeniu bada sprawę i podejmuje decyzję.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>