Wysoka nagroda dla sygnalisty na podstawie False Claims Act

Były przedstawiciel handlowy, dawniej zatrudniony u jednego z dostawców aparatury do tlenoterapii dla pacjentów z problemami oddechowymi, otrzymał w kwietniu bieżącego roku 1,8 miliona dolarów za zgłoszenie nieprawidłowości w działaniach byłego pracodawcy.

Wspomniany sygnalista złożył skargę na przedsiębiorcę na podstawie False Claims Act, czyli tzw. ustawy o fałszywych roszczeniach. Na mocy regulacji, każdy obywatel Stanów Zjednoczonych może wnieść formalny pozew w imieniu amerykańskiego rządu w sytuacji, gdy dysponuje wiedzą o przeszłej lub trwającej defraudacji wymierzonej przeciwko rządowi krajowemu lub federalnemu (tzw. klauzula qui tam).

Jako nagrodę za złożenie takiego pozwu, whistleblower może otrzymać nawet 30% wartości ugody lub kwoty zasądzonej od pozwanego. Dodatkowo, pracownicy, którzy wniosą tego rodzaju pozew, zostają objęci ochroną prawną. Warto podkreślić, że False Claims Act dotyczy sprzeniewierzenia środków finansowych objętych rządowymi lub federalnymi programami finansowania. Może chodzić na przykład o świadome przedstawienie sfałszowanych dokumentów w celu otrzymania nienależnych świadczeń.

W omawianym przypadku, były przedstawiciel handlowy jednego z dostawców aparatury do tlenoterapii wniósł pozew w sprawie niezasadnie zgłoszonych przez pracodawcę roszczeń wobec federalnego systemu opieki zdrowotnej w ramach klauzuli qui tam. Zgodnie ze zgłoszeniem, spółka miała w przeszłości wnioskować m.in. do Medicare (amerykańskiego programu ubezpieczeń społecznych, zapewniającego ubezpieczenie zdrowotne przede wszystkim osobom w podeszłym wieku) o finansowanie osprzętu tlenowego bez uzyskania autoryzacji wniosku przez lekarza, tj. wbrew regułom programu finansowania. Została również oskarżona o niewłaściwe relacje biznesowe z klinikami zaburzeń snu w sprawie kierowania pacjentów na specjalistyczne testy medyczne. Koordynatorzy obsługi pacjentów ze spółki celowo kierowali swoich podopiecznych na badania do określonej kliniki. W zamian za takie działanie, kliniki sugerowały pacjentom zakup terapeutycznego sprzętu medycznego u konkretnego producenta.

W wyniku zgłoszonego pozwu przedsiębiorstwo zaakceptowało ugodę, na mocy której zgodziło się zapłacić 11,4 milionów dolarów grzywny.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>