Whistleblowing w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Dziewiątego kwietnia na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML). Chodzi o whistleblowing. Projekt ten, wspólne z ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku wynika z dostosowania do tzw. IV Dyrektywy AML określającej wymogi, dotyczące przyjmowania i obsługi zgłoszeń.

Na mocy tych przepisów, od 13 lipca w każdej instytucji podlegającej reżimowi przepisów AML powinien zostać uruchomiony i udostępniony pracownikom anonimowy i niezależny kanał raportowania nieprawidłowości. Katalog tych podmiotów określa art. 2 ustawy, a należą do niech m.in. banki, firmy pożyczkowe, instytucje kredytowe, towarzystwa ubezpieczeń na życie, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych, biura rachunkowe czy firmy inwestycyjne.

W praktyce wiele organizacji nie będzie ustanawiało odrębnego kanału raportowania, a jedynie wskaże, że zaobserwowane nieprawidłowości w zakresie wykonywania czynności AML powinny być zgłaszane w ten sam sposób, co pozostałe. Dla części podmiotów będzie to jednak nowy obowiązek.

Wdrażanie przepisów AML w instytucjach, które nie posiadały dotychczas kanałów anonimowego powiadamiania może spowodować, że whistleblowing obejmie w tych organizacjach również nieprawidłowości w innych obszarach działalności.

Ustawa AML jest kolejnym sektorowym rozwiązaniem, które nakłada obowiązek uruchomienia kanału zgłaszania nieprawidłowości. Choć sektorowe rozwiązania rozwiązują problem wybiórczo, mimo wszystko są bardzo ważne. Wdrażanie tych rozwiązań w kolejnych sektorach wskazuje kierunek zmian i potwierdza znaczenie, jakie ma whistleblowing w ograniczaniu nadużyć i promowaniu zachowań etycznych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>