Ochrona inwestorów giełdowych w USA

Jarosław Grzegorz
Jarosław Grzegorz Associate Partner
kontakt

Ochrona inwestorów giełdowych celem Amerykańskiej SEC oraz PCAOB. Podmioty zapowiedziały intensyfikację wspólnej  walki z wprowadzaniem ich w błąd przez niewiarygodne dane i półprawdy ujawniane przez emitentów w publikowanych sprawozdaniach finansowych. Nadrzędnym celem jest utrzymanie zaufania do rynku jako całości, co stanowi de facto podstawę jego funkcjonowania.

W lipcu bieżącego roku SEC powołał dedykowaną jednostkę do walki z fałszowaniem sprawozdań finansowych spółek giełdowych Financial Reporting and Audit Task Force, zwany w skrócie FRAud Task Force. Kryzys finansowy w ostatnich latach spowodował, że działania regulatorów w walce z nieprawidłowościami na rynku kapitałowym znalazły się w centrum zainteresowania opinii publicznej. W ponad 160 przypadkach wszczęte przez SEC procedury wyjaśniające zakończyły się wniesieniem spraw sądowych przeciwko członkom zarządów oraz przedstawicielom wyższej kadry zarządzającej. Odzyskano też 2,7 mld USD.

Wśród najbardziej narażonych na manipulacje pozycji sprawozdań finansowych wymieniane są te, które zawierają element oceny bądź oszacowania. Są to m.in.: kwestie rozpoznania przychodów, wyceny, kapitalizacji kosztów, oszacowania rezerw oraz ujmowania w księgach transakcji fuzji i przejęć.

Whistleblowing jako narzędzie ochrony inwestorów giełdowych

Warto zauważyć, że skuteczność działań regulatorów zwiększa się w przypadku uzyskiwania informacji pochodzących z anonimowych źródeł, czyli od whistleblowerów. Jedynie w zeszłym roku trafiło do SEC ponad 500 wskazówek o nieprawidłowościach związanych z raportowaniem giełdowym. Jeden z sygnalistów dostał za przekazane informacje nagrodę w wysokości 14 milionów dolarów. 

Jednak walka z nadużyciami nie pozostała wyłącznie w rękach sygnalistów. Opracowany został elektroniczny model analizy danych (Accounting Quality Model), którego celem jest identyfikacja podmiotów wymagających szczegółowej weryfikacji.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>