VIII Forum Sporów Korporacyjnych – relacja z wydarzenia

Sylwia Majek
Sylwia Majek Specjalista ds. marketingu
kontakt

26 września br. odbyła się kolejna edycja Forum Sporów Korporacyjnych zorganizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kluczowym Partnerem konferencji był EY.

Tematem przewodnim tegorocznego forum były konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W celu omówienia tego zagadnienia warstwę merytoryczną podzielono na cztery bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej. W trakcie spotkania przeprowadzano ankietę, w której uczestnicy mogli wyrazić swoje zdanie o poruszanych kwestiach i odwołać się do swoich zawodowych doświadczeń.

W trakcie wydarzenia odbyły się dwa panele z udziałem ekspertów EY:

Projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe (bez)sporne wyzwanie

Z udziałem Mariusza Witalisa – Partnera w EY i Jarosława Grzegorza – Associate Partnera w EY.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pojawiła się w tym roku w dwóch odsłonach – pod koniec maja i na początku września. Chociaż regulacja jest obecna w polskim prawie od dawna, nowy projekt UOOPZ wzbudza wiele emocji. Potwierdzeniem tego są odpowiedzi w ankiecie. Na pytanie, Co budzi Państwa największe obawy w związku z projektem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?, aż 45,5% uczestników wyraziło opinię, że wszystko budzi ich obawy. Zwrócono również uwagę na: wysokie sankcje pieniężne, które mogą sięgać nawet do 60 mln złotych (21,8%), niestandardowe środki zapobiegawcze (34,5%), dużą władzę prokuratora (43,6%), pojawiające się zbyt ogólne definicje jak „należyta staranność” (38,2%). Niecałe 2% ankietowanych nie obawia się nowelizacji ustawy.
W trakcie rozmów eksperci przestrzegli przed pozornym charakterem działań i brakiem rzetelności przy przejęciach w przedsiębiorstwach. Swoje uwagi kierowali zarówno do dużych, jak i małych firm, które wraz ze zmianami zostały obciążone dodatkową odpowiedzialnością i zakresem obowiązków względem działań własnych pracowników, ale również partnerów biznesowych. Firmy powinny zarówno przewidywać i zapobiegać zagrożenia, co jest wyzwaniem w sytuacji, gdy na polskim rynku brakuje ugruntowanej praktyki.
Po więcej informacji na temat nowej odsłony Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zapraszamy już w październiku na bezpłatne szkolenia online.

Spory korporacyjne oczami praktyków – nie da się ich uniknąć, ale jak je prowadzić i … rozwiązywać

W ostatnim panelu Forum Sporów Korporacyjnych ponownie zabrał głos Mariusz Witalis – Partner w EY, który rozmawiał z dr. Mirosławem Kachniewskim – Prezesem Zarządu w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, dr. Radosławem L. Kwaśnickim – Partnerem w Kancelarii RKKW i Marcinem Pietkiewiczem – Radcą Prawnym w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Podczas dyskusji eksperci zgodnie potwierdzili postawioną na samym początku konferencji tezę, że nie da się uniknąć sporów korporacyjnych. Możemy jednak minimalizować ryzyko ich wystąpienia i wprowadzać działania prewencyjne mające na celu identyfikację zagrożenia w najwcześniejszym stadium m.in. dzięki audytowi compliance. Pamiętajmy, że spory korporacyjne mogą przyjąć różną formę np. nagonki medialnej niszczącej dobre imię firmy czy osoby prywatnej lub ataku o znaczeniu międzynarodowym.
Wyniki ankiety wskazują, że firmy jeszcze nie mają problemów ze sporami korporacyjnymi. Tylko 7,3 % uczestników Forum Sporów Korporacyjnych odpowiedziało, że zdarzają się u nich sytuacje, gdy są stroną pozwów o odszkodowanie. Zaś w przypadku wystąpienia sporu 61,5 % woli dążyć do załatwienia polubownego.
Mimo, że spory korporacyjne nie są jeszcze popularnym problemem, nie możemy zapominać o ich istnieniu. Większość ankietowanych szansę na minimalizację ryzyka wystąpienia sporu widzi w: stosowaniu odpowiednich klauzul w umowach (68,6%), monitorowaniu na bieżąco stanu wykonania umów (58,8%), współpracy tylko ze sprawdzonymi podmiotami (41,2%). Praktycy podkreślili także jednogłośnie rolę odpowiedniego doradcy podczas wystąpienia sporu, który wspierałby nas swoim doświadczeniem i specjalistycznym przygotowaniem – oficera compliance i prawnika korporacyjnego.

Zobacz webcast EY na temat projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Zobacz webcast

Powiązane wpisy


Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać regularne informacje z zakresu compliance i przeciwdziałania korupcji?

Zapisz się na newsletter >>


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>