VIII edycja Kongresu Antyfraudowego – podsumowanie wydarzenia

24 października br. w Warszawie odbyła się VIII edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego cyklicznie przez EY oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – KPF. Tematyka Kongresu Antyfraudowego, który na stałe wpisał się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych, dotyczy problemu oszustw na rynku finansowym.

VIII edycja Kongresu Antyfraudowego rozpoczęła się wystąpieniem Mariusza Witalisa oraz Marcina Bieszki. W programie wydarzenia znalazły się cztery panele dyskusyjne, w których brali udział przedstawiciele różnych podmiotów sektora finansowego: banków, firm leasingowych, instytucji pożyczkowych, a także przedstawiciele telekomów, firm technologicznych, instytucji rządowych oraz kancelarii prawnych. Podczas kongresu zaprezentowano wyniki tegorocznego badania na temat nadużyć występujących w sektorze finansowym, które wkrótce przedstawimy na naszym blogu.

Pierwszy panel – poświęcony tematyce wymiany informacji w procesach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – rozpoczęło wystąpienie Leszka Maśniaka, pełniącego funkcję Chief Data Officer w Ministerstwie Cyfryzacji. Moderatorem dyskusji był Marcin Bizoń – Associate Partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Uczestnikami panelu byli:

  • Leszek Maśniak (Chief Data Officer, Ministerstwo Cyfryzacji),
  • Andrzej Sugajski (dyrektor generalny, Związek Polskiego Leasingu),
  • Iwona Bachura (kierownik Działu Ryzyka Nadużyć, P4 Sp. z o.o.),
  • Paweł Żołyniak (ekspert, Raiffeisen Bank Polska S.A.),
  • Edward Mężyk (CEO, Datarino Group).

Na zdjęciu (od lewej): Leszek Maśniak, Andrzej Sugajski, Iwona Bachura, Paweł Żołyniak, Edward Mężyk, Marcin Bizoń

Paneliści zgodnie przyznali, że możliwość wymiany informacji o skompromitowanych podmiotach jest bardzo ważnym narzędziem w przeciwdziałaniu nadużyciom. Niestety większość z tych informacji jest zatrzymywana wewnątrz instytucji, a w najlepszym wypadku jest udostępniana podmiotom w ramach danego sektora. Wymiana pomiędzy sektorami ma miejsce w bardzo ograniczonym stopniu.

Braki w przepływie informacji pomiędzy uczestnikami rynku finansowego są częściowo uzupełniane przez podmioty zewnętrzne. Należą do nich różnego rodzaju instytucje publiczne, jak również komercyjne przedsiębiorstwa. Agregują one i udostępniają informacje np. o reputacji podmiotu, jego zaległościach płatniczych, uszkodzeniach pojazdów, zastrzeżonych dokumentach, sytuacji finansowej oraz udzielają wsparcia podczas weryfikacji autentyczności dokumentów.

Ograniczony przepływ informacji o skompromitowanych podmiotach nie tylko utrudnia przeciwdziałanie nadużyciom popełnianym przez klientów, ale również istotnie ogranicza możliwość przeciwdziałania nadużyciom popełnianym przez pracowników. Uczestnicy dyskusji wskazali na zauważane przez nich zjawisko wielokrotnego powielania przez nieuczciwych pracowników tych samych schematów nadużyć kolejno w różnych podmiotach sektora finansowego. Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę w związku ze zidentyfikowanymi nadużyciami, zatrudniali się w nowym miejscu i powtarzali ten sam lub podobny schemat. Co więcej, nawet jeśli wina pracownika zostanie udowodnia i zostanie on skazany za nadużycia prawomocnym wyrokiem, taka informacja nie jest dostępna dla jego kolejnych potencjalnych pracodawców z sektora finansowego. Instytucje te nie mają uprawnień pozwalających na weryfikację statusu niekaralności swoich pracowników.

Zdaniem panelistów, choć sprawna wymiana informacji pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu nadużyciom, przepływ danych nie powinien przebiegać w sposób zupełnie dowolny i niekontrolowany. Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że korzystanie z zewnętrznych baz danych wymaga nie tylko zachowania ostrożności w ich interpretacji, ale również oceniania istotności poszczególnych informacji oraz sprawdzenia kontekstu powstawania wpisów.

Podczas dyskusji poruszono również temat baz danych wykorzystywanych w innych krajach. Zwrócono uwagę na występowanie istotnych różnic kulturowych i społecznych, które bezpośrednio przekładają się na kwestie związane z ochroną danych osobowych. Panel został podsumowany stwierdzeniem, że warto obserwować rozwiązania stosowane przez naszych sąsiadów, pamiętając, że nie wszystkie mogą z sukcesem zostać wprowadzone w Polsce.

Pozostałe trzy panele dyskusyjne zostały poświęcone rozwiązaniom RegTech, kradzieży tożsamości w internecie oraz szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wyłudzeń w sektorze finansowym.

Ponadto, w kontekście fałszowania dokumentów Mirosława Hellich – Radca Ministra w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA – przedstawiła projekt ustawy o dokumentach publicznych.

Pełny program VIII edycji Kongresu Antyfraudowego dostępny jest na stronie internetowej KPF.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>