Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przyjęta przez Radę Ministrów!

Ósmego stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i skierowała go do Sejmu.

Kończy to etap prac rządowych rozpoczęty w pierwszej połowie 2018 r. Pierwsza wersja projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z 25 maja 2018 r. od razu wywołała ożywioną debatę.

Według projektodawcy (tj. Ministerstwa Sprawiedliwości), obecnie obowiązująca Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie spełniała swojej funkcji uzależniając odpowiedzialność podmiotu zbiorowego od wcześniejszego skazania osoby fizycznej. Na słabość tego rozwiązania kilkukrotnie wskazywała OECD podkreślając, że Polska powinna „podjąć pilne działania w celu umożliwienia pociągania przedsiębiorstw do odpowiedzialności karnej za przestępstwo przekupstwa zagranicznego, nawet w przypadkach, w których osoba będąca sprawcą przestępstwa nie zostanie skazana”. OECD rekomendowała też podniesienie wysokość kar finansowych dla przedsiębiorstw, aby „przestępstwo przekupstwa zagranicznego było karalne z wykorzystaniem skutecznych, proporcjonalnych i odstręczających sankcji.”.

Projekt ustawy  na przestrzeni ostatniego półrocza znacznie ewoluował – łącznie opublikowanych zostało 7 wersji projektu (datowane na 25 maja, 5 i 14 września, 1 i 22 października, 5 i 21 grudnia 2018). Przykładowo, wycofano się  z zamiaru objęcia członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych odpowiedzialnością za przestępstwo nadużycia zaufania, doprecyzowano warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego czy też wydłużono do 6 miesięcy vacatio legis (pierwotnie był to zaledwie 3-miesięczny okres).

Dla przypomnienia, projekt przewiduje m.in.:

  • nałożenie na firmy obowiązku w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom,
  • odpowiedzialność za działania podejmowane przez partnerów biznesowych,
  • konieczność przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i obowiązek przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających,
  • wprowadzenie obowiązku określenia zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego oraz zdefiniowania zakresu obowiązków pracowników, komórek organizacyjnych oraz organów,
  • wprowadzenie restrykcyjnych sankcji, w tym kar finansowych do 30 mln złotych, a w przypadku zignorowania sygnałów o możliwych nieprawidłowościach nawet do 60 mln złotych.

Projekt rodzi więc szereg wyzwań dla firm związanych z wykazaniem należytej staranności oraz zapobieganiem sankcjom wynikających z przepisów

Dodatkowo, projekt uwzględnia także możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, którego warunkiem jest ujawnienie sprawców czynu oraz jego istotnych okoliczności. Aby było to możliwe podmiot zbiorowy powinien być przygotowany na przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Warunkiem dobrego przygotowania się do wejścia w życie Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest świadomość konsekwencji wprowadzanych regulacji oraz przeprowadzenie diagnozy stanu obecnego względem planowanych przepisów. Wreszcie, warto wziąć pod uwagę zaplanowanie odpowiedniej ilości czasu oraz zasobów potrzebnych do wdrożenia niezbędnych rozwiązań.

O dalszych losach ustawy będziemy na bieżąco informować na blogu, natomiast szczegółowe informacje poświęcone projektowi są dostępne na naszej dedykowanej stronie, na którą serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach regionalnych na temat ustawy

Dowiedz się więcej na temat wydarzeń regionalnych

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>