Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych powraca

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Zgodnie z informacjami medialnymi Ministerstwo Sprawiedliwości odświeżyło projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który wkrótce znajdzie się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Istotną różnicą w porównaniu z poprzednim projektem jest objęcie planowanymi regulacjami wyłącznie dużych przedsiębiorstw czyli zatrudniających ponad 250 osób.

O kolejnych wersjach poprzedniego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pisaliśmy wielokrotnie w 2018 i 2019 r. na naszym blogu. Ostatni jej projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2019 r. i skierowany do Sejmu. Od tamtej pory prace legislacyjne nie były kontynuowane.

Dla przypomnienia, wspomniany projekt przewidywał m.in. nałożenie na firmy obowiązku w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom, odpowiedzialność za działania podejmowane przez partnerów biznesowych czy też konieczność przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i obowiązek przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Projekt wprowadzał również restrykcyjne sankcje, w tym kary finansowe do 30 mln złotych, a w przypadku zignorowania sygnałów o możliwych nieprawidłowościach nawet do 60 mln złotych.

Zgodnie z informacjami Gazety Prawnej Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało właśnie kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który wkrótce będzie opublikowany w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Nowością jest między innymi zawężenie katalogu podmiotów, wobec których będą miały zastosowanie nowe przepisy. Ustawa ma być stosowana jedynie wobec dużych firm tj. zatrudniających 250 i więcej pracowników, zaś kwota sankcji w przypadku ich zignorowania może sięgać 50 mln zł.

Wielkość przedsiębiorstw (od 250 pracowników) objętych planowaną regulacją nasuwa skojarzenia z unijną dyrektywą o ochronie sygnalistów, która weszła w życie w grudniu 2019 r. Dyrektywa nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek wdrożenia do grudnia 2021 r. szeregu rozwiązań, w tym utworzenie wewnętrznych, poufnych i bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów oraz podejmowanie działań wyjaśniających. Rozwiązania te były już obecne w poprzednim projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nie można wykluczyć, że obecny projekt ustawy może być wykorzystany do implementacji zapisów dyrektywy o ochronie sygnalistów, przynajmniej  w zakresie dotyczącym dużych przedsiębiorstw.

Na łamach naszego bloga niezwłocznie poinformujemy o szczegółowych założeniach projektu ustawy, kiedy zostanie on opublikowany.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>