Ustawa antykorupcyjna: najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy ustawa wejdzie w życie, czy dotyczy tylko firm zatrudniających byłych urzędników, jakie procedury firmy powinny wdrożyć na mocy tej ustawy – na te pytania odpowiadają eksperci EY.

7 marca w ramach kampanii „Bezpieczny Podatnik 2018” przeprowadziliśmy webcast „Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców”, omawiający szczegóły planowanych zmian związanych z wprowadzeniem ustawy antykorupcyjnej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania zadawane przez uczestników webcastu, na które odpowiadają eksperci EY.

Czy ustawa w ogóle wejdzie w życie?

Na ten moment ciężko odpowiedzieć na pytanie. Wydawało się, że ustawa wejdzie od 1 marca 2018 r., ale w ostatnich tygodniach widać wyraźne wyhamowanie tempa prac nad nią. Z ostatnich publicznie dostępnych informacji wynika, że ustawa wejdzie w życie nie wcześniej niż w połowie roku. Zalecamy śledzenie postępu prac legislacyjnych. Sześć miesięcy vacatio legis to krótki czas na wdrożenie odpowiednich procedur w firmach, które nie zaczną wcześniej przygotowań.

Czy ustawa o jawności życia publicznego będzie mnie dotyczyć, skoro nie zatrudniam byłych urzędników, działam w branży produkcyjnej i nie mam sprzedawców?

W zakresie obowiązku posiadania procedur antykorupcyjnych projekt Ustawy obejmuje wszystkie podmioty, które posiadają status co najmniej średniego przedsiębiorcy. Takie same zasady obejmują firmy zatrudniające jedynie pracowników przy taśmie i posiadające kilkuset sprzedawców mających kontakt z klientem. Te dwa typy firm różni jedynie poziom ryzyka widoczny na etapie implementacji przepisów.

Zwracamy uwagę, że w części dotyczącej zakazu zatrudnienia osób zajmujących określone stanowiska lub pełniących funkcje, o których mowa w projekcie Ustawy, jak również w części dotyczącej ochrony sygnalistów, projekt Ustawy zakłada jej obowiązywanie w stosunku do wszystkich przedsiębiorców (brak jest w tym miejscu wyjątków).

Procedury, które firmy powinny wdrożyć na mocy ustawy antykorupcyjnej:

Czy wszyscy zatrudnieni podlegają ustawie antykorupcyjnej w zakresie zakazu zatrudnienia czy tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę?

Projekt ustawy zakłada, iż osoba fizyczna, nie może, przed upływem trzech lat od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji wymienionych projektem Ustawy być zatrudniona lub wykonywać innych odpłatnych zajęć u lub dla przedsiębiorcy, jeśli:

• brała udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych dotyczących bezpośrednio tego przedsiębiorcy, wydawaniu wyroków, decyzji administracyjnych

• brała udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, którego wynikiem było zawarcie umowy dotyczącej robót, dostaw, usług lub zawarcie innej umowy z tym przedsiębiorcą

• nadzorowała lub była wyznaczona przez zamawiającego jako odpowiedzialna za realizację umowy, o której mowa powyżej

• kierowała jednostką lub komórką organizacyjną, w której zapadło rozstrzygnięcie określone w pkt powyżej.

Ustawa określa też wyjątki od powyższego zakazu, które dotyczą m. in. osób biorących udział w rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, w tym decyzji administracyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców.
Więcej informacji o webcaście

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>