UOKiK wymierza kary za naciąganie

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

UOKiK nałożył na kilka firm dotkliwe kary za naciąganie konsumentów na zakup różnych rzeczy przy okazji organizacji wycieczki, prezentacji czy bezpłatnego badania. Zdaniem UOKiK, przedsiębiorcy działali nieuczciwie między innymi poprzez ukrywanie przed klientami celu spotkań. Ofiarami padły głownie starsze osoby.

Wszystkie ukarane firmy prowadziły tak zwaną sprzedaż poza lokalem. W czasie spotkań oferowały drogie produkty. Jednak zapraszając na wydarzenia, nie informowały o ich prawdziwym celu. W kręgu zainteresowania takich firm były często osoby starsze. Zdaniem UOKiK, sprzedawcy wprowadzali klientów w błąd również co do właściwości oferowanych towarów.

„Ci przedsiębiorcy naruszali zbiorowe interesy konsumentów, np. nie przekazywali klientom rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów i handlowego celu spotkań. Umyślnie wprowadzali ich w błąd, by nakłonić do zakupów, których konsumenci w innych okolicznościach by nie zrobili. Niedopuszczalne było też dawanie do podpisu niezgodnych z prawem weksli, ograniczanie praw do rękojmi czy zniechęcanie do zwrotu towarów” powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd wskazał konkretne działania budzące jego zastrzeżenia. Przedstawiciele jednej z ukaranych firm twierdzili podczas pokazów maty termicznej, że używał jej Jan Paweł II. Jest to niemożliwe, ponieważ jej produkcję rozpoczęto dopiero po śmierci papieża. Utrzymywali też, że mata jest opatentowana w całej Europie, co też było nieprawdą.

UOKiK zakwestionował również weksle in blanco wykorzystywane przez jedną z firm. Była w nich zawarta niedopuszczalna klauzula. Zdarzyły się także przypadki zabierania klientom deklaracji wekslowej i regulaminu promocji. Nabywcy towarów jednej z firm ponosili straty przy zwrotach towarów w przepisowym terminie 14 dni. Byli obciążani kosztami uszkodzenia towaru czy jego opakowania. Jednak protokoły uszkodzeń były wadliwe, a klienci nie mieli możliwości zweryfikowania szkód. Potrącane kwoty były ustalane jednostronnie.

UOKiK ukarał łącznie pięć firm kwotami po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>