UOKiK podpowiada jak unikać nieuczciwych praktyk podczas wakacji

Laura Benachir
Laura Benachir Konsultant
kontakt

Pomimo niepewnej sytuacji panującej w sektorze turystycznym, wielu Polaków zdecydowało się podjąć ryzyko i skorzystać z sezonu urlopowego. Wychodząc tej sytuacji naprzeciw, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował artykuł, w którym przypomina konsumentom, na co powinni zwrócić uwagę, aby nie zostać ofiarą nieuczciwych praktyk.

Dobre rady zostały oparte na zeszłorocznym badaniu przeprowadzonym przez Inspekcję Handlową. Kontrola miała miejsce w 169 restauracjach i barach. Zważywszy na fakt, że wszyscy żyjemy w nowej rzeczywistości spowodowanej pandemią koronawirusa, musimy być jeszcze bardziej czujni na potencjalne oszustwa, których wzrost jest spowodowany chęcią odrobienia strat przez przedsiębiorców.

Wyniki analizy przeprowadzonej na wspomnianej próbce pokazały, że u niemal 90% podmiotów doszło do nieuczciwych praktyk polegających między innymi na:

 • oszustwie – rolada ustrzycka zamiast oscypka,
 • niedowadze podawanych porcji,
 • oferowaniu przeterminowanych produktów spożywczych,
 • braku lub niekompletności informacji dotyczących składu, alergenów lub cen,
 • niedochowaniu wymogów sanitarnych.

UOKiK przypomina, że w obliczu takich nieuczciwych praktyk, przysługują nam następujące prawa:

 • podanie w karcie dań kompletnego składu dania, wraz z wyszczególnieniem alergenów,
 • poinformowanie o pełnej cenie – w przypadku podawania ceny za 100 g danego produktu, mamy prawo do otrzymania informacji o jego przybliżonej gramaturze; dodatkowo należy pamiętać, że potrawa musi być zważona dopiero po obróbce termicznej,
 • możliwość złożenia reklamacji, na mocy, czego możemy domagać się obniżenia ceny lub wymiany dania, z wyłączeniem sytuacji, gdy podstawą takiej reklamacji miałyby być jedynie nasze subiektywne odczucia,
 • zgłoszenie do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej,
 • zgłoszenie do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), bądź Głównego Inspektoratu JHARS, jako że w tym zakresie inspekcja ta przejęła 1 lipca 2020 r. kompetencje od Inspekcji Handlowej.

Również i przy wyborze noclegu należy podjąć środki ostrożności i przeanalizować daną ofertę, pod kątem jej prawdziwości. Pozwoli to nam uniknąć wykupienia tak zwanej wirtualnej kwatery. Pomocne będą na pewno opinie publikowane w internecie, jak również fizyczne sprawdzenie adresu w internetowych serwisach mapowych, żeby sprawdzić czy dany budynek naprawdę istnieje w tym miejscu. Jeżeli jednak doszło do sytuacji, że wpłaciliśmy pieniądze a kwatera nie istnieje należy natychmiast zgłosić się do organów ścigania.

W przypadku urlopu organizowanego przez biuro podróży, aby uniknąć nieuczciwych praktyk warto najpierw sprawdzić organizatora na stronie ewidencyjnej. W razie istotnych zastrzeżeń do poziomu wywiązywania się organizatora z zawartej umowy czy też standardu danego hotelu, przysługuje nam prawo do reklamacji. Według UOKiK, najlepiej takie zgłoszenie wysłać będąc jeszcze na miejscu.

Cena zorganizowanego wyjazdu może być podwyższona przez organizatora najpóźniej na trzy tygodnie przed planowym wyjazdem. Uzasadnieniem może być jedynie wzrost:

 • cen transportu,
 • podatków lub opłat związanych z usługami turystycznymi,
 • kursów walut.

Do podniesienia ceny może dojść też w innych przypadkach, ale tylko, gdy taka możliwość została zapisana w podpisanej umowie. W przypadku wzrostu ceny o więcej niż 8% mamy prawo do odstąpienia od takiej umowy bez konsekwencji finansowych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>