Archiwum tagów: zapobieganie nieprawidłowościom

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej mają być lepiej chronione dzięki nowym przepisom. Po trzech latach prac tekst rozporządzenia I dyrektywy przyjęła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Reforma ma m.in. na celu ujednolicenie prawa w unii i zmodernizowanie go tak, żeby przystawały do dzisiejszych możliwości technologicznych. – Ochrona danych osobowych stanowi prawo podstawowe wszystkich […]


Uciążliwą praktyką dla polskich przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi klientami są powtarzające się audyty społeczne i etyczne. Pomimo, że zakres audytu jest bardzo podobny, to dla każdego klienta trzeba przygotowywać kolejne dokumenty i poświęcać czas potrzeby na badanie firmy. Przy kilku audytach rocznie stanowi to niemały koszt dla spółki. Aby uniknąć ciągłego wysiłku warto sprawdzić czy […]


Compliance rozumiany jako system zarządzania zgodnością koncentruje się na regulacjach. Zadaniem stawianym przed compliance jest zapewnienie, że firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, a pracownicy przestrzegają nie tylko przepisy prawa lecz również wewnętrzne regulacje. Na poziomie zachowań pracowników nie da się tego celu osiągnąć nawet za pomocą najlepiej funkcjonującego systemu. Konieczna jest praca […]


Inspektorzy PIP nie muszą już zapowiadać kontroli w firmach z siedmiodniowym wyprzedzeniem, jak było dotychczas. Ich zdaniem poprawi to radykalnie skuteczność przeprowadzanych kontroli. Od kilku lat inspektorzy musieli z siedmiodniowym wyprzedzeniem wysyłać do firm pisma z zapowiedzią kontroli. To efekt interpretacji prawa przez poprzedniego szefa PIP. Wobec protestów przedsiębiorców powołujących się na ustawę o swobodzie […]


Co dwa lata przeprowadzamy na całym świecie badanie postrzegania i wykorzystywania śledczej analizy danych. Kilka dni temu wydaliśmy raport z najnowszej edycji badania, w którym udział wzięło 665 firm z 17 krajów. Respondenci wskazali ataki hakerskie, kradzież i niszczenie danych jako najszybciej rosnące zagrożenie, z którym mierzą się stosując narzędzia śledczej analizy danych. Co to […]


Fundacja Batorego przygotowała quiz, który ma pomóc w zrozumieniu, w jakich sytuacjach może nam grozić konflikt interesów. Quiz został opracowany z myślą o pracownikach sfery publicznej, ale z konfliktem interesów może mieć do czynienia każdy. Quiz składa się z 10 pytań. W każdym z nich najpierw przedstawiana jest szczegółowo sytuacja, w jakiej znalazł się pracownik. […]


Zielonogórska skarbówka żąda by lekarz podał dane osobowe pacjentów. Lekarz odmawia, bo to tajemnica zawodowa. Sprawę rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny. Urząd kontroli skarbowej sprawdza dochody zielonogórskiego lekarza sprzed sześciu lat. Dostał całą dokumentację księgową, ale mu to nie wystarcza. Chce poznać dane osobowe pacjentów, czyli ich imiona, nazwiska i adresy – informuje Wyborcza.pl. Chce na […]


Obowiązującym w Polsce rejestrem spółek handlowych jest KRS. W zasadzie wszystkie spółki handlowe prowadzące w Polsce działalność powinny się znajdować w tym rejestrze. Ale są spółki niezarejestrowane w KRS i działające całkowicie legalnie. Chodzi przede wszystkim o spółki zarejestrowane w Rejestrze Handlowym (RHB). Ten rejestr jest odpowiednikiem dzisiejszego KRS. Został powołany w 1919 r. i […]