Archiwum tagów: zapobieganie nieprawidłowościom

Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, iż zrównoważony biznes jest szczególnie istotny dla stabilnego długoterminowego rozwoju. Jednocześnie rosnące oczekiwania partnerów czynią z dziedzin niefinansowych istotny element zarządzania ryzykiem. Aż 91% spółek bierze pod uwagę kryteria zrównoważonego rozwoju w trakcie podejmowania decyzji zakupowych[i]. Ta globalna tendencja ma swoje przełożenie również na polskie przedsiębiorstwa. Chcąc skutecznie konkurować […]


Innowacyjne, europejskie firmy farmaceutyczne publikują rejestr korzyści wręczanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Pierwszy roczny raport obejmuje 2015 rok. Rejestr korzyści jest udostępniany raz w roku i obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Najpierw firmy i organizacje branżowe zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych opracowały Kodeks Przejrzystości. Jest on wdrażany w 33 krajach. […]


Powracamy do zagadnienia budowy i funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością, tak by bliżej przyjrzeć się praktycznemu zastosowaniu wytycznych ISO 19600 w organizacji. Na zalecenia normy spojrzeć możemy przez pryzmat trzech kluczowych elementów tj. kapitału ludzkiego, systemu compliance oraz kultury organizacyjnej. W pierwszej części naszego mini-cyklu opisujemy zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, który jest przecież motorem każdej […]


Obszarem działalności firmy najbardziej narażonym na nieprawidłowości jest proces zakupowy. Dzieje się tak z racji tego, że przebiega on na styku organizacji z dostawcami zewnętrznymi. W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej i postępującej informatyzacji ilość dostępnych danych odzwierciedlających rzeczywistość biznesową przedsiębiorstwa jest ogromna. W szczególności, firmy wykorzystują systemy informatyczne do realizacji procesu zakupowego. Tym samym, dostępne dane zakupowe […]


Zespół kluczem do sukcesu Instytucje finansowe mierzą się z rosnącą presją regulatorów oraz potencjalnych kar za nawet nieumyślne złamanie sankcji gospodarczych. Jak pokazuje praktyka, wdrożenie nawet najlepszego systemu IT niezależnie od tego jak jest zaawansowany, nie wystarczy. Kluczem jest zespół, który będzie potrafił efektywnie korzystać z systemu, czyli: Poprawnie weryfikować wątpliwe transakcje wskazane przez system […]


Trybunał Sprawiedliwości UE uznał prawo na podstawie, którego przekazywano dane osobowe do USA za w niedostatecznym stopniu zabezpieczające prawa podstawowe obywateli Unii. W rezultacie unieważnił program Bezpieczna Przystań (Safe Harbour). Ale jest już wypracowany nowy program Tarcza Prywatności UE – USA. Program Bezpieczna Przystań od 15 lat był podstawą, na której przekazywano dane osobowe z […]


Odprawy są często stosowanym elementem wynagrodzenia dla pracowników wyższego szczebla za osiągnięty sukces. Występują jednak sytuacje, w których „sukces” budzi wątpliwości, a działanie pracownika nie tylko nie przyczyniło się do rozwoju firmy ale było wręcz wątpliwe pod względem etycznym. Kierownicy i menedżerowie wyższego szczebla mogą liczyć na zapisanie w kontraktach określonej odprawy. To forma podziękowania […]


Kolejnym przedstawianym przez nas rozwiązaniem z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania łańcuchem dostaw jest SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audits). Od innych standardów koncepcję tę odróżnia nie tylko sposób przeprowadzania certyfikacji, lecz również możliwość publikowania wyników na internetowej platformie Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). Obecność na platformie potwierdza spełnianie przez spółkę wysokich standardów etycznych oraz […]