Archiwum tagów: zapobieganie nieprawidłowościom

Pod koniec czerwca do polskiego porządku prawnego została włączona Ustawa z 21 kwietnia 2017 roku o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Implementuje ona zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 roku. Na mocy nowej regulacji, przedsiębiorcy naruszający prawo konkurencji mogą zostać zobowiązani do naprawienia wyrządzonych szkód. Corocznie […]


Prokurator Krajowy wystosował do prokuratorów regionalnych pismo, w którym zwrócił uwagę na kilka aspektów związanych z obrotem produktami leczniczymi, na które powinni oni zwrócić uwagę w postępowaniach przygotowawczych. Wyróżnił m.in. czyny wskazujące na odwrócenie łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz konieczność weryfikacji prowadzenia pełnej i rzetelnej ewidencji transakcji w łańcuchu dystrybucji. W sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji […]


Z początkiem 2018 roku wejdzie w życie możliwość dobrowolnego stosowania nowego rozwiązania podatkowego, jakim jest podzielona płatność (tzw. split payment) podatku od towarów i usług. Według szacunków resortu finansów, dzięki nowemu mechanizmowi w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie około 82 miliardów złotych. Docelowo rozwiązanie ma być obligatoryjne. Mechanizm podzielonej płatności jest jednym z […]


W połowie kwietnia rządowa agencja SPRING ogłosiła przyjęcie w Singapurze normy SS ISO 37001. To już druga w tym miesiącu publikacja krajowej wersji nowego standardu antykorupcyjnego. Agencja SPRING działa z ramienia Ministerstwa Handlu i Przemysłu, a jej głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju firm z Singapuru oraz budowanie zaufania do produktów i usług oferowanych przez rodzimą […]


System Rejestrów Państwowych nie jest dostatecznie zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem – wynika z raportu NIK. Baza zawiera bardzo istotne dane o obywatelach jak: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania czy stan cywilny – zauważa izba. Jak wynika z kontroli NIK tworząc System Rejestrów Państwowych nie zadbano o kompleksowe zorganizowanie i uregulowanie kwestii bezpieczeństwa danych. Polityka […]


Zaproponowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowelizacja ustawy abonamentowej budzi kontrowersje. Chodzi między innymi o nierówne traktowanie obywateli, a także o problem zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych. Abonament RTV miałby według projektu być pobierany przy pomocy operatorów płatnej telewizji. To od nich Poczta Polska, która odpowiada za pobór abonamentu, dostawałaby wykazy klientów korzystających z […]


10 lutego 2017 roku NBP wprowadził do powszechnego obiegu banknot o nominale 500 złotych. Jak utrzymuje Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych banknot posiada nowoczesne zabezpieczenia, co zmniejsza ryzyko fałszerstwa. Czy to oznacza, że przestępcy nie będą mieli z niego pożytku? Niekoniecznie. Spróbujmy przeanalizować zagrożenia, zwłaszcza że wiele głosów wskazuje ciemne strony korzystania z banknotów o wysokim […]


Fundacja Batorego ogłosiła nabór wniosków o dotacje dla organizacji społecznych chcących prowadzić działania strażnicze. Do rozdysponowania jest około 20 dotacji po 100 tysięcy złotych. O dotacje mogą się starać fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane w KRS zajmujące się kontrolą instytucji publicznych. Dotacje mogą zostać przeznaczone między innymi na kontynuowanie lub podjęcie działań mających na celu obywatelską […]