Archiwum tagów: zapobieganie nieprawidłowościom

Oszustwa telefoniczne polegające na prowokowaniu do oddzwaniania na numery premium są znane przynajmniej od kilku lat. W okresie okołoświątecznym przelała się przez Polskę kolejna fala takich oszustw. Tym razem dzwoniono z prefiksem kubańskim. W okresie świątecznym spodziewamy się telefonów od dawno niewidzianej rodziny czy znajomych. Jednocześnie większość z nas jest zabiegana, zajęta zakupami, sprzątaniem, przygotowaniami […]


Często transakcje kupna i sprzedaży środków trwałych są postrzegane jako obszar stosunkowo niskiego ryzyka występowania nadużyć. Z tego powodu bywają pomijane przy przeglądach antyfraudowych, które ukierunkowujemy przede wszystkim na podstawową działalność firmy. Warto jednak przyjrzeć się uważniej transakcjom zakupu i sprzedaży środków trwałych podczas najbliższego przeglądu antyfraudowego. Transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych coraz częściej […]


W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Głównym celem wprowadzenia nowelizacji jest wzmocnienie niezależności firm audytorskich. Zmiany dotyczą m.in. zasad tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. 21 października minął czteromiesięczny okres na dostosowanie sposobów funkcjonowania komitetu audytu w organizacji do nowych wymogów […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]


Wczoraj (tj. 6 listopada 2017 roku) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje ustawy o jawności życia publicznego. Ponad pięciogodzinna wymiana zdań, uwag i rekomendacji dotyczyła różnych zapisów projektu ustawy. Zespół EY biorący udział w tym spotkaniu analizował w szczególności wątki związane ze spółkami i obowiązkami, jakie nakłada na nie ustawa. Prowadzący […]


24 października br. w Warszawie odbyła się VIII edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego cyklicznie przez EY oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – KPF. Tematyka Kongresu Antyfraudowego, który na stałe wpisał się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych, dotyczy problemu oszustw na rynku finansowym. VIII edycja Kongresu Antyfraudowego rozpoczęła się wystąpieniem Mariusza Witalisa oraz Marcina Bieszki. […]


Fundacja Batorego wydała publikację, w której podsumowała obserwacje organizacji obywatelskich, analizujących proces obsadzania wysokich stanowisk publicznych. Wnioski z dziesięcioletniego monitoringu nie są optymistyczne. Procesy wyboru i nominacji są pospieszne, a kryteria dla kandydatów ogólne. Wiedza o kandydatach jest bardzo ograniczona i nie jest poszerzana na posiedzeniach sejmowych komisji, których opinia jest traktowana jako formalność. Obywatele […]


Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również z odpowiedzialnością. Za podejmowane decyzje może on ponieść zarówno konsekwencje cywilnoprawne z tytułu ewentualnych odszkodowań, jak i konsekwencje karne z tytułu czynności oraz zaniedbań określonych w licznych aktach prawnych. Przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządu wykraczają poza zapisy zawarte w Kodeksie […]