Archiwum tagów: zapobieganie korupcji

Fundacja Batorego przygotowała raport z wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Wynika z niego, że spośród 15 kluczowych artykułów konwencji wdrożono u nas zaledwie sześć. Konwencja NZ przeciwko korupcji została podpisana przez Polskę w 2003 roku a ratyfikowana w 2006. Dotychczas nie wdrożono trzech przepisów konwencji a sześć tylko częściowo – wynika z […]


Najnowszy raport Transparency International to już dziewiąta edycja badania poświęconego realizacji konwencji antykorupcyjnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez jej państwa – sygnatariuszy. Raport opracowali eksperci m.in. na podstawie prowadzonych w danym kraju procesów o korupcję, analizy ustawodawstwa i doniesieniach medialnych na temat przekupstw. Wspomniana „Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w […]


W tym roku mija dokładnie 5 lat od początku kryzysu finansowego, uznanego przez ekonomistów za największy od czasów tego, z końcówki lat 20. XX wieku. W jego wyniku tysiące ludzi straciły cały swój dobytek, a wielu z nich straciło pracę i wylądowało na bruku. Jak zwykle w takich chwilach pojawia się chwila refleksji. Zastanawiamy się, […]


Opublikowany na początku września raport UOKIK pt. „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce” nie pozostawił złudzeń, co do kondycji polskiego systemu zamówień publicznych. Autorzy zwrócili uwagę na przypadki ograniczania dostępu do przetargów, powstawania zmów pomiędzy oferentami, pisania SIWZ pod wybranego wykonawcę. To czynniki ograniczające rozwój konkurencji oraz powodujące, że system jest nieefektywny i […]


Jedynie dwa miesiące zajęło władzom brytyjskim postawienie pierwszych zarzutów na podstawie UK Bribery Act (UKBA).   Charakter samego oskarżenia nie jest spektakularny, ale jednocześnie doskonale wpisuje się w zasadę „zero tolerancji dla nadużyć”. Sprawa prowadzona jest przez Koronną Służbę Prokuratorską (nie przez Serious Fraud Office), która pełni rolę oskarżyciela publicznego w Wielkiej Brytanii. Podstawą oskarżenia […]


Rynek badań przestępczości gospodarczej z każdym kolejnym rokiem staje się bogatszy o kolejne opracowania. Problemem pozostaje użyteczność ich wyników dla przedstawicieli konkretnych sektorów.   Dlaczego? Ponieważ zdecydowana większość badań jest prowadzona przekrojowo i nawet jeśli wyniki są grupowane wg branż (jak np. w Report to the Nations 2010 ACFE), to ich reprezentatywność pozostawia wiele do […]