Archiwum tagów: zapobieganie korupcji

Włoski parlament uchwalił ustawę, zapowiadaną jako prawdziwa rewolucja w walce z korupcją. Nowe włoskie prawo antykorupcyjne znosi między innymi takie przepisy jak ściganie łapówkarstwa wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego lub ministra. Byliśmy w ostatnim czasie świadkami szybkiego rozwoju wydarzeń w kontekście projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Przypomnijmy – projekt został przyjęty przez Radę Ministrów […]


Izrael wprowadził restrykcyjne przepisy dotyczące rynku medycznego. Firmy działające w branży medycznej muszą przestrzegać obostrzonych uregulowań dotyczących między innymi kontaktów z przedstawicielami służby zdrowia.. Nowe uregulowania zostały wprowadzone okólnikiem dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Zaczęły obowiązywać 1 listopada br. Impulsem dla ustanowienia nowych przepisów dotyczących rynku medycznego były przekazane przez dziennikarza śledczego informacje na temat korupcji […]


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online (webcaście) na temat drugiej odsłony Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Transmisja odbędzie się 11 października (czwartek) w godz. 10:00-11.00. 5 września br. ukazał się zaktualizowany projekt nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Utrzymane zostały restrykcyjne sankcje, w tym kary pieniężne (nawet do 60 mln złotych) oraz […]


Czy ustawa wejdzie w życie, czy dotyczy tylko firm zatrudniających byłych urzędników, jakie procedury firmy powinny wdrożyć na mocy tej ustawy – na te pytania odpowiadają eksperci EY. 7 marca w ramach kampanii „Bezpieczny Podatnik 2018” przeprowadziliśmy webcast „Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców”, omawiający szczegóły planowanych zmian związanych z wprowadzeniem ustawy antykorupcyjnej. […]


W styczniu, nasz kolega Robert Sroka opublikował w Rzeczypospolitej artykuł na temat raportowania niefinansowego wskazując m.in. wymogi prawne oraz wyzwania i płynące z niego korzyści. Ocenił też poziom prezentowanych danych niefinansowych jako niski. Jest to szczególnie zaskakujące biorąc pod uwagę, że artykuł ukazał się w 2018 roku, podczas gdy nowe prawo weszło w życie w już […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]


Pracownicy GDDKiA w Łodzi dawali zlecenia firmom, w których pracowali członkowie ich rodzin. Państwowe z prywatnym było tam pomieszane w niezwykły sposób – wynika z raportu NIK. NIK skontrolował sześć oddziałów GDDKiA: w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie. W sumie zarządzają one prawie siedmioma tysiącami kilometrów dróg krajowych. Generalne zastrzeżenia izby budziły na […]


Grupa Państwa Przeciwko Korupcji zaleca państwom członkowskim pewne standardy, które zdaniem organizacji pomagają zwalczać korupcję. Niedawno pisaliśmy o rekomendacjach GRECO mających pomóc w zapobieganiu korupcji. Choć jedno z drugim jest ściśle powiązane dzisiaj bardziej o zwalczaniu korupcji. Wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny. Sędziowie mają podejmować decyzje niezależnie, bezstronnie, bez nacisków, wpływów i zagrożeń. Aby to […]