Archiwum tagów: zapobieganie działaniom nieetycznym

Trwają prace nad nowym prawem o odpadach. Ustawa śmieciowa ma między innymi inaczej traktować niektóre rodzaje odpadów tak, aby sprostać unijnemu prawu nakazującemu poddawanie recyclingowi większej ilości śmieci.  Inaczej gminy mogą czekać ogromne kary. Polska znalazła się wśród 14 krajów Unii Europejskiej niespełniających wymogów, jeśli chodzi o recycling. Komisja Europejska oceniła, że nie sprostamy unijnym […]


Pierwsze półrocze 2018 roku z dużym prawdopodobieństwem obfitować będzie w kilka nowych regulacji, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Oprócz opisywanej już przez nas ustawy o jawności życia publicznego, od 25 maja bieżącego roku będzie stosowane nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie określane jako RODO. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu […]


W pierwszym tygodniu stycznia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym, ukierunkowany na ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem usług o podwyższonej opłacie, np. smsów premium. Podstawową nowością jest obowiązek wprowadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych co najmniej trzech wartości limitów dla usług premium rate: 35, 100 i 200 złotych. W przypadku niezadeklarowania […]


Często transakcje kupna i sprzedaży środków trwałych są postrzegane jako obszar stosunkowo niskiego ryzyka występowania nadużyć. Z tego powodu bywają pomijane przy przeglądach antyfraudowych, które ukierunkowujemy przede wszystkim na podstawową działalność firmy. Warto jednak przyjrzeć się uważniej transakcjom zakupu i sprzedaży środków trwałych podczas najbliższego przeglądu antyfraudowego. Transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych coraz częściej […]


Spółki publiczne w Polsce nie raportują informacji niefinansowych lub podają je w bardzo ograniczonym zakresie. 11% przedstawia dane dotyczące przeciwdziałania korupcji, a co piąta spółka ujawnia polityki dotyczące wynagrodzeń i godzin pracy. To główne wnioski z raportu „Analiza ESG spółek w Polsce” przygotowanego przez EY, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firmę GES. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji, […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]


W połowie lipca weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem regulacji jest zapobieganie sytuacjom, w których najsilniejszy z partnerów handlowych wymusza na pozostałych kontrahentach akceptację niekorzystnych zapisów umownych, np. w […]


Ghost employee to osoba, która widnieje na liście płac i otrzymuje wynagrodzenie, choć w rzeczywistości nie świadczy pracy dla danego pracodawcy. Może być faktycznie istniejącą osobą lub fikcyjnym tworem wykreowanym na potrzeby lukratywnego oszustwa na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych. Schemat popełnienia oszustwa z wykorzystaniem ghost employee od wielu lat wzbudza zainteresowanie mediów oraz przedsiębiorców. […]