Archiwum tagów: zapobieganie działaniom nieetycznym

Pierwsze półrocze 2018 roku z dużym prawdopodobieństwem obfitować będzie w kilka nowych regulacji, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Oprócz opisywanej już przez nas ustawy o jawności życia publicznego, od 25 maja bieżącego roku będzie stosowane nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie określane jako RODO. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu […]


W pierwszym tygodniu stycznia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym, ukierunkowany na ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem usług o podwyższonej opłacie, np. smsów premium. Podstawową nowością jest obowiązek wprowadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych co najmniej trzech wartości limitów dla usług premium rate: 35, 100 i 200 złotych. W przypadku niezadeklarowania […]


Często transakcje kupna i sprzedaży środków trwałych są postrzegane jako obszar stosunkowo niskiego ryzyka występowania nadużyć. Z tego powodu bywają pomijane przy przeglądach antyfraudowych, które ukierunkowujemy przede wszystkim na podstawową działalność firmy. Warto jednak przyjrzeć się uważniej transakcjom zakupu i sprzedaży środków trwałych podczas najbliższego przeglądu antyfraudowego. Transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych coraz częściej […]


Spółki publiczne w Polsce nie raportują informacji niefinansowych lub podają je w bardzo ograniczonym zakresie. 11% przedstawia dane dotyczące przeciwdziałania korupcji, a co piąta spółka ujawnia polityki dotyczące wynagrodzeń i godzin pracy. To główne wnioski z raportu „Analiza ESG spółek w Polsce” przygotowanego przez EY, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firmę GES. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji, […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]


W połowie lipca weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem regulacji jest zapobieganie sytuacjom, w których najsilniejszy z partnerów handlowych wymusza na pozostałych kontrahentach akceptację niekorzystnych zapisów umownych, np. w […]


Ghost employee to osoba, która widnieje na liście płac i otrzymuje wynagrodzenie, choć w rzeczywistości nie świadczy pracy dla danego pracodawcy. Może być faktycznie istniejącą osobą lub fikcyjnym tworem wykreowanym na potrzeby lukratywnego oszustwa na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych. Schemat popełnienia oszustwa z wykorzystaniem ghost employee od wielu lat wzbudza zainteresowanie mediów oraz przedsiębiorców. […]


W maju bieżącego roku Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu oficjalnego śledztwa w sprawie jednego z południowoafrykańskich koncernów farmaceutycznych. Zdaniem Komisji, jego praktyki cenowe mogą świadczyć o celowym nadużywaniu pozycji rynkowej i nieuczciwości przy sprzedaży kilku leków onkologicznych. Śledztwo będzie ukierunkowane na weryfikację, czy działanie spółki nie stanowiło naruszenia unijnych reguł konkurencji. Po wykupieniu od producenta […]