Archiwum tagów: zamówienia publiczne

Fundacja Batorego zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt. Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych. Spotkanie odbędzie się 28 stycznia br. w siedzibie fundacji. Seminarium otworzy wykład na temat ryzyk korupcyjnych i ich prewencji w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie panelu przedstawiciele m.in. Transparency International i Office of Foreign Assets Control (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych) będą […]


Po trwającym niespełna dwa miesiące vacatio legis, weszła w życie znowelizowana ustawa która ma uzdrowić zamówienia publiczne. Najważniejsza zmiana: praktyczne wprowadzenie zakazu stosowania ceny jako jedynego kryterium rozstrzygania przetargów. Zamówienia publiczne pod rządami starej ustawy mocno kulały. Prawo zamówień publicznych było krytykowane od lat zarówno przez zamawiających, jak i przez firmy startujące w przetargach. Wreszcie […]


Zamówienia publiczne w Polsce są od lat krytykowane. Kolejne zmiany prawa zamówień nie uzdrowiły systemu. Następna wyrwa w tym systemie powstała za sprawą orzecznictwa sądów. Stając do przetargu można bezkarnie kłamać, pisze Dziennik Gazeta Prawna.  Jest to wynik orzecznictwa sądów z ostatnich dwóch lat. Bowiem, zdaniem składów orzekających, podanie nieprawdziwej informacji przez startującego w przetargu […]


Cena nie będzie już podstawowym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów. Sejm przegłosował zmiany w prawie zamówień publicznych. Obecne prawo zamówień publicznych było wielokrotnie krytykowane przez wszystkich uczestników rynku. Obowiązujące jeszcze ciągle prawo krytykował w opublikowanym prawie rok temu raporcie UOKiK. Jak pisaliśmy „W większości przypadków niepowodzenie przetargu lub inwestycji było wynikiem źle opracowanego SIWZ, który był […]