Archiwum tagów: UOKiK

Jesienią 2018 roku rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zadanie przygotowania projektu zmian powierzone zostało Prezesowi UOKiK. Obecnie projekt został przekazany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Proponowane rozwiązania budzą szereg kontrowersji, głównie ze względu na zmiany w ustawie o Ordynacji podatkowej oraz ustawie o Prawie bankowym. Poprzez zmiany w […]


Komisja Europejska zarządza platformą do pozasądowego rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute Resolution). To narzędzie dające konsumentowi i przedsiębiorcy możliwość rozstrzygnięcia sporu z pominięciem kosztownej i długotrwałej drogi sądowej. Platforma działa od lutego 2016 roku. W Polsce została uruchomiona rok później. Przedsiębiorcy zawierający umowy sprzedaży lub o świadczenie usług przez internet mają obowiązek informować o istnieniu […]


UOKiK nałożył na kilka firm dotkliwe kary za naciąganie konsumentów na zakup różnych rzeczy przy okazji organizacji wycieczki, prezentacji czy bezpłatnego badania. Zdaniem UOKiK, przedsiębiorcy działali nieuczciwie między innymi poprzez ukrywanie przed klientami celu spotkań. Ofiarami padły głownie starsze osoby. Wszystkie ukarane firmy prowadziły tak zwaną sprzedaż poza lokalem. W czasie spotkań oferowały drogie produkty. […]


Wczoraj (23 października br.) Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych razem ze swoim zastępcą, Maciejem Wąsikiem przedstawili założenia nowej ustawy o jawności życia publicznego. Zgodnie z założeniami, głównym celem ustawy jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Niektóre z zapowiadanych zmian zbliżone są do innych wiodących przepisów antykorupcyjnych takich jak: UK […]


Pod koniec czerwca do polskiego porządku prawnego została włączona Ustawa z 21 kwietnia 2017 roku o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Implementuje ona zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 roku. Na mocy nowej regulacji, przedsiębiorcy naruszający prawo konkurencji mogą zostać zobowiązani do naprawienia wyrządzonych szkód. Corocznie […]


W maju 2017 roku UOKiK złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę, wobec której zarzuty sformułowano między innymi na podstawie opinii zebranych na temat przedsiębiorcy w internecie. UOKiK prowadzi sprawy dotyczące ograniczania konkurencji, stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych oraz zbiorowych interesów kontrahentów. W postępowaniach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych, urząd dąży do […]


Na zlecenie UOKiK, od początku bieżącego roku do 24 marca Inspekcja Handlowa skontrolowała 449 próbek paliw, w tym 245 próbek ON i 204 próbki benzyn. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w pierwszym kwartale 2017 roku jakość paliw na stacjach była gorsza niż w całym 2016 roku. Właściwości paliw oferowanych na rynku polskim podlegają badaniom Inspekcji […]


7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, w której m.in. przewidziano, że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Ponadto, przepisy wprowadzają ograniczenie geograficzno-demograficzne dla nowych placówek. Rozwiązanie zostało określone mianem „Apteka dla aptekarza”. Koncepcja „Apteki dla aptekarza”, czyli zasada polegająca na tym, że nowe apteki będą […]