Archiwum tagów: sektor medyczny

Konsultanci medyczni, zarówno krajowi jak i wojewódzcy będą musieli składać szczegółowe oświadczenia majątkowe. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza rozwiązania podobne do tych obowiązujących polityków czy urzędników. Konsultanci medyczni to wysokiej klasy specjaliści z niemal 100 specjalności medycznych. Konsultantów wojewódzkich i krajowych jest ponad 1000. Powołuje ich minister zdrowia. Są bardzo ważni dla systemu ochrony zdrowia. […]


Najwyższa Izba Kontroli ma wątpliwości, czy przy obecnym tempie prac, elektroniczny system informacyjny ochrony zdrowia w ogóle powstanie. Ministerstwo Zdrowia nie wydało podstawowych aktów wykonawczych do ustawy, które powinny być znane wraz z wejściem jej w życie, czyli 15 miesięcy temu. System miał wreszcie przenieść służbę zdrowia w XXI wiek. Lekarze mieli mieć natychmiastowy dostęp […]


Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrole w kolejnych dziesięciu szpitalach onkologicznych na terenie kraju. Kontrola ma na celu sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach tworzenia systemu radiologii onkologicznej oraz doposażenia i modernizacji zakładów radioterapii. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych to wieloletni program mający na celu zwiększenie wczesnej wykrywalności i poprawę skuteczności leczenia […]