Archiwum tagów: sektor medyczny

Trzy pierwsze szpitale w Polsce wdrożyły system compliance. Są to Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku oraz SP ZOZ w Parczewie. Uczestniczyły one w pilotażowym programie wdrożenia systemu compliance Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Wdrażanie systemu compliance odbywało się w ramach […]


Były przedstawiciel handlowy, dawniej zatrudniony u jednego z dostawców aparatury do tlenoterapii dla pacjentów z problemami oddechowymi, otrzymał w kwietniu bieżącego roku 1,8 miliona dolarów za zgłoszenie nieprawidłowości w działaniach byłego pracodawcy. Wspomniany sygnalista złożył skargę na przedsiębiorcę na podstawie False Claims Act, czyli tzw. ustawy o fałszywych roszczeniach. Na mocy regulacji, każdy obywatel Stanów […]


Związek przedsiębiorców nie ma prawa ustalać cen towarów czy usług oferowanych przez swoich członków. UOKiK stwierdził w decyzji, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie konkurencji. Stowarzyszenia, izby branżowe, czy samorządy zawodowe nie mają prawa ustalać cen stosowanych przez swoich członków. Nie ma znaczenia forma zawarcia porozumienia: uchwała, inny dokument, nieformalna rozmowa […]


MedKompas – niewtajemniczonym termin ten mówi niewiele, osobom z branży medycznej zapewne znacznie więcej, dla oficerów compliance i rzeczników etyki, niezależnie od reprezentowanego sektora, mógłby być jednak pozycją obowiązkową. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest dobrze skrojonym projektem promującym zasady etyczne w relacji tzw. biznesu z przedstawicielami ochrony zdrowia. Po drugie (i to ciekawe także […]


Monitorowanie i raportowanie ryzyka (nie)zgodności przy użyciu analizy i wizualizacji danych Nowe trendy w organizacji funkcji compliance Tradycyjnie rozumiana funkcja compliance ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przyjętymi standardami i praktykami. Cel ten zazwyczaj osiągany jest poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz budowanie świadomości pracowników. Tradycyjnie funkcja compliance zajmuje się też […]


Przygotowana przez Senat nowelizacja ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw zagraża tajemnicom zawodowym – alarmują Naczelna Rada Adwokacka i Naczelna Izba Lekarska. Naczelna Rada Adwokacka wystosowała list do posłów z apelem o zaniechanie prac sejmowych nad projektem. Zdaniem adwokatury zagrożone mogą być między innymi tajemnice: notarialna, adwokacka, radcowska, doradcy podatkowego, lekarska, dziennikarska czy detektywistyczna. […]


Wrocławski Sąd Okręgowy skazał lekarkę na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat za wydawanie fałszywych recept. Uszczuplenia NFZ sięgają blisko pół miliona złotych. Leki rzekomo miały trafiać do kardynała Gulbinowicza. Przez ponad trzy lata, od 2008 do 2011, lekarka jednej z przychodni we Wrocławiu wraz z niedoszłym klerykiem wyłudzali pieniądze od NFZ. Plan […]


21 stycznia 2015 roku niemiecki rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zwalczania korupcji przygotowany przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV). Projekt przewiduje zaostrzenie kar za proponowanie oraz przyjmowanie łapówek w obrocie gospodarczym. Nowelizacja niemieckiego kodeksu karnego ma na celu zaadaptowanie wymagań Komisji Europejskiej oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko […]