Archiwum tagów: sektor farmaceutyczny

Pod koniec 2015 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zainicjował akcję na rzecz ochrony konsumentów w zakresie reklamy suplementów diety. Jednym z następstw tej inicjatywy jest ogłoszony przez organizacje zrzeszające polskich producentów suplementów diety w styczniu 2017 roku Kodeksu dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Samoregulacja ta jest efektem wielomiesięcznych negocjacji i regularnych spotkań przedstawicieli […]


Związek przedsiębiorców nie ma prawa ustalać cen towarów czy usług oferowanych przez swoich członków. UOKiK stwierdził w decyzji, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie konkurencji. Stowarzyszenia, izby branżowe, czy samorządy zawodowe nie mają prawa ustalać cen stosowanych przez swoich członków. Nie ma znaczenia forma zawarcia porozumienia: uchwała, inny dokument, nieformalna rozmowa […]


Innowacyjne, europejskie firmy farmaceutyczne publikują rejestr korzyści wręczanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Pierwszy roczny raport obejmuje 2015 rok. Rejestr korzyści jest udostępniany raz w roku i obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Najpierw firmy i organizacje branżowe zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych opracowały Kodeks Przejrzystości. Jest on wdrażany w 33 krajach. […]


Monitorowanie i raportowanie ryzyka (nie)zgodności przy użyciu analizy i wizualizacji danych Nowe trendy w organizacji funkcji compliance Tradycyjnie rozumiana funkcja compliance ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przyjętymi standardami i praktykami. Cel ten zazwyczaj osiągany jest poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz budowanie świadomości pracowników. Tradycyjnie funkcja compliance zajmuje się też […]


Przygotowana przez Senat nowelizacja ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw zagraża tajemnicom zawodowym – alarmują Naczelna Rada Adwokacka i Naczelna Izba Lekarska. Naczelna Rada Adwokacka wystosowała list do posłów z apelem o zaniechanie prac sejmowych nad projektem. Zdaniem adwokatury zagrożone mogą być między innymi tajemnice: notarialna, adwokacka, radcowska, doradcy podatkowego, lekarska, dziennikarska czy detektywistyczna. […]


Całkiem niedawno, bo 24 czerwca 2013 Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EEPIA) zatwierdziła kodeks dobrych praktyk ws. ujawniania informacji o powiązaniach finansowych firm farmaceutycznych z przedstawicielami służby zdrowia. EEPIA to organizacja zrzeszająca m.in. 40 głównych producentów farmaceutyków oraz 34 krajowe związki pracodawców sektora farmaceutycznego. Należy do niego również polska INFARMA, czyli Związek Pracodawców Innowacyjnych […]