Archiwum tagów: sektor farmaceutyczny

Pomimo nakładania na firmy farmaceutyczne licznych kar za niestosowanie się do przepisów antykorupcyjnych, producenci leków wchodzą w konflikty z prawem. Co sprawia, że firmy farmaceutyczne miewają trudności z dostosowaniem się do obowiązujących regulacji prawnych oraz dobrych praktyk rynkowych w zakresie działań antykorupcyjnych? Branżowe opracowania z roku 2016[1] wskazują na wysoką podatność praktyk marketingowych stosowanych przez firmy […]


Wciąż trwają prace nad tzw. dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej. Planowanych zmian obecnego stanu prawnego jest wiele. Wśród nich znajduje się m.in. modyfikacja zasad prowadzenia reklamy leków, kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi w zakresie tzw. leków off-label. Leki off-label mają zastosowanie w leczeniu większej liczby schorzeń niż wynika z […]


Prokurator Krajowy wystosował do prokuratorów regionalnych pismo, w którym zwrócił uwagę na kilka aspektów związanych z obrotem produktami leczniczymi, na które powinni oni zwrócić uwagę w postępowaniach przygotowawczych. Wyróżnił m.in. czyny wskazujące na odwrócenie łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz konieczność weryfikacji prowadzenia pełnej i rzetelnej ewidencji transakcji w łańcuchu dystrybucji. W sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji […]


W maju bieżącego roku Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu oficjalnego śledztwa w sprawie jednego z południowoafrykańskich koncernów farmaceutycznych. Zdaniem Komisji, jego praktyki cenowe mogą świadczyć o celowym nadużywaniu pozycji rynkowej i nieuczciwości przy sprzedaży kilku leków onkologicznych. Śledztwo będzie ukierunkowane na weryfikację, czy działanie spółki nie stanowiło naruszenia unijnych reguł konkurencji. Po wykupieniu od producenta […]


7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, w której m.in. przewidziano, że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Ponadto, przepisy wprowadzają ograniczenie geograficzno-demograficzne dla nowych placówek. Rozwiązanie zostało określone mianem „Apteka dla aptekarza”. Koncepcja „Apteki dla aptekarza”, czyli zasada polegająca na tym, że nowe apteki będą […]


Pod koniec 2015 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zainicjował akcję na rzecz ochrony konsumentów w zakresie reklamy suplementów diety. Jednym z następstw tej inicjatywy jest ogłoszony przez organizacje zrzeszające polskich producentów suplementów diety w styczniu 2017 roku Kodeksu dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Samoregulacja ta jest efektem wielomiesięcznych negocjacji i regularnych spotkań przedstawicieli […]


Związek przedsiębiorców nie ma prawa ustalać cen towarów czy usług oferowanych przez swoich członków. UOKiK stwierdził w decyzji, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie konkurencji. Stowarzyszenia, izby branżowe, czy samorządy zawodowe nie mają prawa ustalać cen stosowanych przez swoich członków. Nie ma znaczenia forma zawarcia porozumienia: uchwała, inny dokument, nieformalna rozmowa […]


Innowacyjne, europejskie firmy farmaceutyczne publikują rejestr korzyści wręczanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Pierwszy roczny raport obejmuje 2015 rok. Rejestr korzyści jest udostępniany raz w roku i obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Najpierw firmy i organizacje branżowe zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych opracowały Kodeks Przejrzystości. Jest on wdrażany w 33 krajach. […]