Archiwum tagów: ryzyko nadużyć

Jednostki zaangażowane w wydatkowanie środków publicznych mogą od stycznia wspomagać się poradnikiem na temat ryzyka nadużyć finansowych i przeciwdziałania im. Poradnik ma być przydatny zwłaszcza przy projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało w styczniu poradnik mający na celu zwiększenie świadomości wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych oraz […]


Pod koniec czerwca MSW zaprezentowało projekt uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji, obejmującego lata 2013 – 2018. Program ma stanowić plan działań antykorupcyjnych rządu, uważanych za jeden z priorytetów na najbliższe lata. Głównym celem programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce. Ma on być realizowany przez prewencję i edukację antykorupcyjną oraz zwiększenie skuteczności zwalczania występujących […]


Powstało wiele opracowań, opisujących statystyczny profil przestępcy korporacyjnego. Są one powszechnie dostępne i szeroko komentowane na seminariach i konferencjach poświęconych problemowi nadużyć. O ile niewątpliwie dostarczają one cennych informacji badawczych, to dla przeciętnej osoby zajmującej się przeciwdziałaniem nieprawidłowościom ich przydatność praktyczna jest ograniczona.   Z perspektywy takiej osoby, znacznie bardziej pragmatyczne wydaje się zainteresowanie innym […]