Archiwum tagów: raport UOKiK

Związek przedsiębiorców nie ma prawa ustalać cen towarów czy usług oferowanych przez swoich członków. UOKiK stwierdził w decyzji, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie konkurencji. Stowarzyszenia, izby branżowe, czy samorządy zawodowe nie mają prawa ustalać cen stosowanych przez swoich członków. Nie ma znaczenia forma zawarcia porozumienia: uchwała, inny dokument, nieformalna rozmowa […]


UOKIK właśnie opublikował długo oczekiwany raport o systemie zamówień publicznych w Polsce. Raport bardzo oczekiwany, ponieważ ostatnie doniesienia o kolejnych unieważnionych lub nieudanych przetargach publicznych, zawiadomieniach do ABW lub wszczętych postępowaniach nie napawają optymizmem, co do kondycji polskiego systemu zamówień publicznych. W większości przypadków niepowodzenie przetargu lub inwestycji było wynikiem źle opracowanego SIWZ, który był […]