Archiwum tagów: przetargi publiczne

Przetarg na wyposażenie biblioteki publicznej w Wolinie jest przedmiotem zainteresowania prokuratury i CBA. Konkurs na warte prawie 400 tysięcy złotych zamówienie wygrała firma, o której właściwie nic nie wiadomo. Podczas uroczystego otwarcia biblioteki w Wolinie burmistrz zapowiedział, ze zostanie ona wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Następnego dnia w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie na […]


Po trwającym niespełna dwa miesiące vacatio legis, weszła w życie znowelizowana ustawa która ma uzdrowić zamówienia publiczne. Najważniejsza zmiana: praktyczne wprowadzenie zakazu stosowania ceny jako jedynego kryterium rozstrzygania przetargów. Zamówienia publiczne pod rządami starej ustawy mocno kulały. Prawo zamówień publicznych było krytykowane od lat zarówno przez zamawiających, jak i przez firmy startujące w przetargach. Wreszcie […]


Jakiś czas temu pisaliśmy o raporcie UOKIK dotyczącym kondycji systemu zamówień publicznych w Polsce. W artykule przytoczyliśmy wyniki analiz UOKIK, które wskazały na potrzebę dokonania zmian w Polskim systemie zamówień publicznych w celu zwiększenia efektywności procesu przetargowego. Teraz okazuje się, że również płaca poniżej minimum może być wynikiem systemu przetargów. W ostatnim czasie częstym tematem […]


Opublikowany na początku września raport UOKIK pt. „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce” nie pozostawił złudzeń, co do kondycji polskiego systemu zamówień publicznych. Autorzy zwrócili uwagę na przypadki ograniczania dostępu do przetargów, powstawania zmów pomiędzy oferentami, pisania SIWZ pod wybranego wykonawcę. To czynniki ograniczające rozwój konkurencji oraz powodujące, że system jest nieefektywny i […]


Nowy prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiada, że kontrole będą przeprowadzane tam, gdzie wydawane są największe pieniądze publiczne. Chce też doprowadzić do tego, żeby Sejm częściej zmieniał prawo tak, jak wynika z raportów kontrolerów, powinno się to zrobić. Najwyższa Izba Kontroli ma się interesować przede wszystkim przetargami na budowę dróg, inwestycjami informatycznymi i wykorzystaniem funduszy europejskich. […]


W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy kwestię możliwych zmian w Prawie zamówień publicznych („PZP”). To ważki temat nie tylko dla potencjalnych dostawców i tzw. służb zamówieniowych, ale także dla audytorów. Niezmiennie, wyżej wymienionych interesują także kwestie kar przewidzianych w PZP oraz opłat za odwołania od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”). I choć w tej tematyce […]