Archiwum tagów: przestępstwa gospodarcze

Każde państwo Unii Europejskiej musiałoby założyć publiczny rejestr rzeczywistych beneficjentów lub właścicieli przedsiębiorstw, funduszy powierniczych czy holdingów. Projekt przepisów przegłosował Parlament Europejski. Mają one utrudnić pranie brudnych pieniędzy. Do centralnych rejestrów rzeczywistych beneficjentów i właścicieli miałby dostęp każdy, ale po zalogowaniu się. Utworzone w poszczególnych państwach bazy byłyby ze sobą połączone. W rejestrach znalazłyby się […]


Śląskie jest województwem, w którym korupcja jest najpowszechniejsza, informuje „Gazeta Wyborcza”. Nie jest jednak jasne, czy rzeczywiście jest to region najbardziej skorumpowany, czy też tam służby sobie najlepiej radzą z problemem. Jak wiadomo, w przypadku tego typu przestępstw jest ogromna, trudna do oszacowania tzw. ciemna liczba. Według „GW” w 2013 roku policja ujawniła w całej […]


30 stycznia 2014 roku zostało popisane porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw „białych kołnierzyków” przez ministrów spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, finansów Mateusza Szczurka oraz prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Ponieważ liczba przestępstw gospodarczych z każdym rokiem dynamicznie wzrasta, walka z nimi wymaga ścisłego współdziałania wszystkich właściwych służb, a także stworzenia skutecznego prawa. Jak poinformowali sygnatariusze porozumienia, […]