Archiwum tagów: przestępstwa gospodarcze

Zgodnie z wynikami 14 badania nadużyć gospodarczych z 2016 roku fałszowanie sprawozdań finansowych jest w dalszym ciągu akceptowane przez wielu menedżerów. Aż 30% z nich zaakceptowałoby jedną lub kilka form manipulacji danymi finansowymi, aby sprostać presji związanej z realizacją zakładanych wyników. Wśród stosowanych sposobów wymienia się wsteczne datowanie kontraktów, nieujawnianie umów i nieujmowanie ich skutków […]


Pojęcie piramida finansowa kojarzy nam się z głośnymi skandalami opisywanymi przez media dotyczącymi w głównej mierze nadużyć i malwersacji finansowych na ogromne kwoty. Słysząc to pojęcie najczęściej przychodzą nam na myśl parabanki czy firmy świadczące wątpliwe usługi finansowe, oraz wartość szkody: miliony, setki milionów, miliardy. Niewielu z nas zauważa, że pojęcie piramida finansowa określa schemat […]


Poprzednio opisując nadużycia w gospodarce magazynowej skupiłem się głównie na symptomach, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia nieprawidłowości. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak kierownictwo przedsiębiorstwa może się bronić przed nadużyciami dotyczącymi sprzeniewierzenia składników majątku spółki. Trudno dyskutować ze stwierdzeniem, że odpowiednio wdrożony plan kontroli prewencyjnej może w znacznym stopniu ograniczyć nadużycia w gospodarce magazynowej. […]


Z punktu widzenia badania sprawozdania finansowego, potwierdzenie przez audytora istnienia zapasów w jednostkach, w których stanowią one istotną pozycję w bilansie, jest sprawą kluczową. Zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej (KSRF 1), jeżeli zapasy lub ich określone grupy są znaczącym składnikiem aktywów wykazanym w sprawozdaniu finansowym, to biegły rewident powinien zebrać stosowne dowody badania dotyczące […]


W dynamicznie rozwijającej się gospodarce pojawiają coraz to nowsze metody na nadużycia. Procederom tym dodatkowo pomagają nie tylko nowoczesne technologie, ale również luki w prawie, które są identyfikowane i wykorzystywane przez oszustów w celu przywłaszczenia cudzego majątku. Jednym z takich sposobów, który jest wykorzystywany w praktyce, jest fałszywy sąd arbitrażowy. Schemat tego procederu jest stosunkowo […]


Whistleblowing jest najskuteczniejszym narzędziem wykrywania nadużyć w organizacjach. Tymczasem w Polsce nie ma żadnych regulacji prawnych chroniących sygnalistów. Whistleblowing jest często jedynym narzędziem, dzięki któremu wychodzi na światło dzienne dane nadużycie. Są, bowiem nieprawidłowości, których mechanizm może wykryć tylko osoba działająca wewnątrz organizacji, znająca jej wewnętrzne sposoby działania. Według badań whistleblowing jest też najskuteczniejszą metodą […]


Żyjemy w świecie, który rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Kolejne nowe wynalazki i rozwój technologii zmieniają nasze życie. Czy jednak za tymi zmianami idzie także poprawa naszego bezpieczeństwa? Czy dzięki tym wszystkim nowinkom możemy się czuć bardziej chronieni niż w przeszłości? Na pewno w pewnych aspektach tak. Jednak wraz z innowacyjnymi środkami ochrony pojawiają się […]


Po niecałych pięciu latach od wejścia w życie Brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej (U.K. Bribery Act) po raz pierwszy doszło do ogłoszenia przez sąd wyroku skazującego firmę i obciążającego ją karą finansową z tytułu niedopełnienia obowiązku zapobiegnięcia korupcji. Zdarzenie to jest precedensem, albowiem to pierwszy przypadek skazania podmiotu i narzucenia kary finansowej przez sąd za działania korupcyjne […]