Archiwum tagów: przestępstwa gospodarcze

„Azerbejdżańska pralnia” to kolejny ujawniony przez OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) zaawansowany mechanizm prania pieniędzy. Nowa afera wyszła na jaw krótko po ucichnięciu poprzedniej, związanej z globalną (rosyjską) pralnią. Jej wartość szacowano na 20 miliardów dolarów. Nazwa schematu „azerbejdżańska pralnia” pochodzi od źródła pochodzenia pieniędzy. Śledztwo dziennikarskie powiązało je z rządzącymi elitami Azerbejdżanu. […]


Nie ulega wątpliwości, że profile ryzyka młodego, pełnego zapału pracownika rozpoczynającego karierę zawodową oraz jego doświadczonego kolegi, który przez ostatnie kilkanaście lat wspinał się wytrwale na kolejne szczeble organizacji znacząco różnią się od siebie. Autorzy Raportu do narodów edycja 2016 globalna ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) poddali bardziej szczegółowej analizie profile różnych sprawców nadużyć. […]


Pod koniec czerwca do polskiego porządku prawnego została włączona Ustawa z 21 kwietnia 2017 roku o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Implementuje ona zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 roku. Na mocy nowej regulacji, przedsiębiorcy naruszający prawo konkurencji mogą zostać zobowiązani do naprawienia wyrządzonych szkód. Corocznie […]


W maju 2017 roku UOKiK złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę, wobec której zarzuty sformułowano między innymi na podstawie opinii zebranych na temat przedsiębiorcy w internecie. UOKiK prowadzi sprawy dotyczące ograniczania konkurencji, stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych oraz zbiorowych interesów kontrahentów. W postępowaniach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych, urząd dąży do […]


Prowadzące działalność w Brazylii firmy, których pracownicy zaangażowani byli w działania korupcyjne, mają szansę na złagodzenie kary. Ustawa antykorupcyjna Clean Company Act daje możliwość samodzielnego zaraportowania nadużyć. To ważny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości praktyk biznesowych w Brazylii.  Jak powszechnie wiadomo, nieuczciwe praktyki biznesowe od dawna wykorzystywane są jako narzędzie w walce o klienta. Z […]


Były przedstawiciel handlowy, dawniej zatrudniony u jednego z dostawców aparatury do tlenoterapii dla pacjentów z problemami oddechowymi, otrzymał w kwietniu bieżącego roku 1,8 miliona dolarów za zgłoszenie nieprawidłowości w działaniach byłego pracodawcy. Wspomniany sygnalista złożył skargę na przedsiębiorcę na podstawie False Claims Act, czyli tzw. ustawy o fałszywych roszczeniach. Na mocy regulacji, każdy obywatel Stanów […]


Na zlecenie UOKiK, od początku bieżącego roku do 24 marca Inspekcja Handlowa skontrolowała 449 próbek paliw, w tym 245 próbek ON i 204 próbki benzyn. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w pierwszym kwartale 2017 roku jakość paliw na stacjach była gorsza niż w całym 2016 roku. Właściwości paliw oferowanych na rynku polskim podlegają badaniom Inspekcji […]


W firmach, w których działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pracodawca przeznacza ustaloną kwotę na cele socjalne i przelewa środki pieniężne na wydzielony rachunek bankowy. Suma ta stanowi dla pracodawcy koszt i jest stała, niezależnie od wydatkowania środków. Ewentualna nadwyżka zostaje przeniesiona do wykorzystania w przyszłych okresach. Natomiast samo wydatkowanie na poszczególne cele wynika ze […]